– Ikke i krig mot bilen

Del : fbtw

– Byens rom og kvaliteter blir bedre med færre biler, sa Daniel Rees, byrådssekretær for miljø og samferdsel i Oslo på Veikonferansen 2016.

Han understreket at arbeidet med et bilfritt sentrum ikke betyr at byrådet er i krig mot en transportform og la til at det vil være biler i Oslo i fremtiden også.

Bilkjøring blir dyrere

DSC_0013Jon Anders Henriksen fra OHF stilte til debatt om veiens plass i storbyen. Her med Harald Jachwitz Andersen fra Virke og Jon Gunnes fra Trondheim kommune.

Jon Anders Henriksen fra OHF stilte til debatt om veiens plass i storbyen. Her med Harald Jachwitz Andersen fra Virke og Jon Gunnes fra Trondheim kommune.

– Bilen er i mange tilfeller både en god og praktisk transportløsning, så byrådet vil tilrettelegge for den også, men syklister og kollektivtrafikken skal prioriteres først, sa Rees.

Det skal bli gradvis dyrere å kjøre fossilbil i Oslo, og målet er helt utslippsfrie biler. Elbiler og hydrogrenbiler skal fortsatt ha fordeler, men de kommer ikke til å vare evig. Disse må også betale for plassen de bruker i byen.

–Vi ønsker rushtidsavgift, lignende det de har innført i Stockholm, for å frigi plass til de som trenger veien mest, som næringstransporten.

– Positivt for handelen

Rees var tydelig på at et bilfritt sentrum ikke er et klimatiltak, men handler om hvordan man får gode og trivelige byrom.

– Færre biler gir mer levende byliv. Vi mener dette vil være positivt for handelen også. I tett dialog med handelsstanden og med bred involvering av byens aktører, så skal vi gjennomføre bilfritt-prosjektet denne bystyreperioden.

Mer konsekvensutredning

Jon Anders Henriksen fra OHF påpekte handelens betydning for sentrum, og gjentok igjen hvor viktig det er å se helhetlig på byutvikling og næringspolitikk.

– Man må vite mer om hvordan dette påvirker byen, arbeidsplasser og transportformer totalt sett. I tillegg er det viktig å kunne korrigere kursen underveis.