Ingen tatt for ølsalg til mindreårige i Oslo

Del : fbtw
Næringsetaten og flere av Oslos politikretser samarbeider om Aksjon våryr, for å hindre at unge under 18 år får kjøpt alkohol. I fjor ble det for første gang ikke avdekket noen tilfeller av verken langing eller butikksalg. Årets aksjon ga samme resultat.
Direktør i Næringsetaten, Gunnhild Haugen, synes dette er oppløftende.
– Kommunen har i en årrekke hatt en praksis for nulltoleranse for skjenking og salg av alkohol til unge under 18 år. Jeg mener at den gledelige utviklingen i tallene her viser at vår kontroll, informasjon og sanksjoner sammen gir resultater, sier hun.
Viktig samarbeid med politiet
Gjennom aksjonssamarbeidet Næringsetaten har med politiet, kan alvorlige forhold, som langing eller bruk av lånt eller forfalsket ID, tas hånd om der og da. I butikker der det avdekkes salg av alkohol til mindreårige, kan Næringsetaten inndra salgsbevillingen for en periode.
– Vi ønsker å sette søkelyset på slike problemer, både overfor foreldre og ungdom. I tillegg vil vi veilede de butikkansatte i hva som er brudd på alkoholloven, sier Haugen.
Ikke uskyldig, men kriminelt
Noen ser på det å selge, skjenke eller utlevere alkohol til ungdom under 18 år som ganske uskyldig. Langing er straffbart, enten det er foreldre, venner eller ukjente som sørger for at mindreårige får tak i alkoholen. Å bruke ID som ikke er din rettmessige, å låne bort ID til andre eller å endre på en ID, er straffbart. Det siste regnes dessuten som dokumentfalsk.
Det kan få store konsekvenser for unge å bli tatt i å ha lånt andres, ha lånt bort eller forfalsket ID. Et urent rulleblad kan gi problemer ved reiser til for eksempel USA og ved vandelsvurdering i forbindelse med jobb eller oppstart av bedrift. Både dokumentfalsk og langing er alvorlig kriminalitet.
Tilfeller av lovbrudd under Aksjon våryr
2015: 0 langing, 0 salg
2014: 0 langing, 0 salg
2013: 1 langing, 2 salg
2012: 2 langing, 1 salg
2011: 0 langing, 1 salg
2010: 2 langing, 3 salg
2009: 4 langing, 2 salg
Hvordan kontrollere ID – Næringsetatens tips til butikkene
Falsk ID er et utbredt problem og en utfordring for de butikkansatte. Men med en bevilling til salg av rusbrus og øl, følger også et ansvar for å sørge for at de ansatte ikke selger alkohol til mindreårige. Det er ikke tilstrekkelig å kun be om å få se ID. ID-en må også kontrolleres opp mot personen for å forsikre at vedkommende faktisk er den samme som på ID-en. Her følger noen tips til grundig sjekk.
– Kontroller bildet på kortet og se på personen. Ligner bildet? 
– Se på fødselsdatoen 
– Se på navnet på kortet
– Er utløpsdatoen på ID-en passert?
– Om du er i tvil – spør om personen har flere ID-kort og sammenlign fødselsdatoene.