Hurra et nytt år er igang!

Del : fbtw

Vareopptellingen er unnagjort og nyttårssalgene er i full gang. Snøen kommer ferdigmåket i lavlandet. Dagligvarekjedene slåss om kundene og setter ned prisene på store deler av sortimentet. Nye Æpper er lansert for å bygge kundelojalitet. Digitaliseringen fortsetter og netthandelen øker. Det grønne skiftet er positivt og berører oss alle. Snart tiltrer USAs ny president som er aktiv på Twitter med utradisjonelle utspill. Vi ser virkningene av Brexit og det er stortingsvalg til høsten.

Vi har startet på et nytt og spennende år. Utvikling og forandring vil prege året. Også i Osloregionen.

Det er byutvikling på Jessheim med Liverpool som forbilde. Da jeg sist uke besøkte Tore Kværner som er den drivende kraft på Jessheim, kunne vi telle hele 14 byggekraner i sentrumsområdet. Noen synes det bygges for mye og for fort. Andre jubler over utviklingen. Les mer i nyhetsbrevet.

I Lillestrøm er det også betydelig utbygging. Lillestrøm Torg og Skedsmo senter har fått nye eiere som sørger for modernisering og utvidelser. Strømmen storsenter setter stadig nye rekorder og videreutvikler Strømmen. Sandvika storsenter er fortsatt Norges største målt i omsetning. Vi kommer tilbake til mye av det spennende som skjer i Akershus.

I Oslo har vi fått eiendomsskatt på bolig og snart på næring. Vi liker ikke flere skatter og mer skattetrykk. Formuesskatten, og særlig på arbeidende kapital, ønsker vi sterkt redusert. Selskapsskatten er på vei ned, i første omgang fra 25 til 24 prosent. OHF arbeider videre også med disse sakene for å sikre lønnsomhet.

Byrådet i Oslo skal realisere «Bilfritt byliv». Hundrevis av parkeringsplasser fjernes. Det betyr store endringer i bruk av byen. OHF har fått gjennomslag for sine krav og ønsker og bidrar aktivt i en rekke prosjekter. Vareleveransene skal sikres på en effektiv måte. Håndverkere skal få god tilgang til sentrum med bilene sine. Bevegelseshemmede skal sikres tilgjengelighet. Og alle parkeringshusene skal være tilgjengelig og merkes tydeligere. Det er fortsatt uklart hvordan de frigjorte parkeringsplassene på gategrunn kan benyttes. Bidra gjerne med forslag til bruk av frigjorte parkeringsplasser. Vi arbeider for å skape mer byliv med lønnsom handel og servering.

Vi roper hurra for 2017 og gleder oss til spennende prosjekter, frokostmøter, kurs og seminarer, kåringer og litt fest og moro. Og ikke minst møte med alle medlemmene med ulike utfordringer og behov. OHF liker å være etterspørselsdrevet. Altså at ønskene kommer fra medlemmene. Bruk OHF, kompetansen vår og lokalene våre i sentrum.

Hilsen fra Gunnar

Gunnar Larssen
Adm.direktør
Gunnar@ohf.no