Julen – ikke helt den samme uten Oslo sentrum

Del : fbtw
I en helt fersk undersøkelse kommer det frem at hele 65 prosent av Oslos innbyggere vil handle julegaver på nett. Blant de med høyest inntekt, er det så mange som åtte av 10 som gjør unna mye av julehandelen i nettbutikker.

Samtidig sier fem av 10 at de vil gjøre gaveinnkjøpene lokalt, mens tre av 10 også vil gjøre innkjøp på store kjøpesentre og i Oslo sentrum.

I henhold til Oslo Handelsstands prognoser skal hver nordmann i snitt bruke 12 000 kroner på mat, drikke og gaver i desember. Selv med en vekst på solide 4,8 prosent fra i fjor, er kampen tøff for å sikre seg størst mulig bit av førjulshandelen.

Savner julestemningen

Fire av 10 sier de vil savne julestemningen i Oslo sentrum i forbindelse med årets juleforberedelser. Blant husholdninger med normal husstandsinntekt, er tallet hele 55 prosent.

– Ikke uventet ser vi at det er en klar hovedvekt av kvinner i småbarnsfasen som savner førjulsopplevelsene og julestemningen i Oslo sentrum. For oss er dette en bekreftelse på at kvinnen er den viktigste beslutningstakeren i familien når det kommer til juleforberedelser med innkjøp og opplevelser, sier Bjørn Næss, adm.dir. i Oslo Handelsstands Forening.

Mange, særlig de unge, opplyser også at de savner sosiale tilstelninger, og fire av 10 savner både julebord på byen med venner og det tradisjonelle julebordet med kollegaer. Her kommer det frem at blant de med høyest inntekt, er det hele syv av 10 som savner julebord mest.

– Vi ser også at det er unge mennesker som savner sosiale opplevelser aller mest. Halvparten av de mellom 25 og 34 år opplyser at de savner både julebord og julestemningen i sentrum, utdyper Næss.

Han legger til at de med aller høyest inntekt peker seg ut ved å handle på nett og bruke byen for opplevelser, og særlig restaurantbesøk.

Vil ha gratis parkering

Den demografiske, mest pengesterke gruppen mellom 55 og 64 år, reiser ikke til sentrum. Hva skal til for at disse større grad skal bruke byen som førjulsarena? Undersøkelsen viser at gratis parkering er et viktig tiltak. Fire av 10 mellom 55 og 64 år, sier at gratis parkering vil gjøre at de i større grad vil velge Oslo sentrum når de skal ut å handle. I dag er det to av 10 i denne gruppen som handler i sentrum.

– Dette er en meget kjøpesterk gruppe og skal handle gaver til mange. Kanskje har de fortsatt foreldre, samtidig som de har barn og barnebarn. Vil vi ha de eldre og kjøpesterke tilbake til sentrum, er altså gratis parkering et viktig tiltak, konkluderer Næss og slår fast at de eldste kommer til byen for å handle, mens de yngre vil ha opplevelser og servering.

Romjulen

Torsdag kommer det nye retningslinjer for julefeiringen. Hva vil være avgjørende for at folk skal besøke serveringsstedene i Oslo sentrum i romjulen? Ikke overraskende er serveringsstedenes rett til å skjenke alkohol viktig, og 3 av 10 i gruppen med høy personlig inntekt vil i så fall gå ut og spise og drikke.

Tallene er basert på en webundersøkelse blant beboere i Oslo, gjennomført (i perioden 2. – 8. desember) av Respons Analyse på oppdrag for Oslo Handelsstands Forening.