Europas miljøhovedstad oppleves som trygg

Del : fbtw

Jeg gratulerer Oslo som ble kåret til Europas miljøhovedstad i konkurranse med 14 andre Europeiske byer. Det gir oss grunn til å være stolte av hovedstaden vår. Og satse videre på lønnsom vekst i hele Osloregionen!

På frokostmøtet 13. juni fortalte byrådsleder Raymond Johansen om hva Oslo kommune gjør for å sikre at byens befolkning skal kunne føle seg trygge. Beredskapsetatens Osman Ibrahim dokumenterte hvordan etaten systematisk arbeider for å kartlegge og sikre tryggheten. Byantikvar Janne Wilberg kåserte på en meget entusiastisk måte om sikkerhet, trygghet og hygge. Mye kan gjøres uten at det trengs større investeringer. Byen må brukes av alle. Jeg orienterte om vårt sertifiseringsprogram for Trygg handel og trygg by og lanserte OHFs nye beredskapstilbud 24/7. Mer informasjon følger på hjemmesiden vår. Oslo er en trygg hovedstad, men vi må ikke være naive. Vi må arbeide målbevisst for å sikre tryggheten for alle.

DSC_0011

Raymond Johansen om trygghet i byen vår.

Hva skjer med nytt regjeringskvartal? Byrådsleder Raymond Johansen er ikke nådig i sin kritikk når han mener at regjeringskvartalet blir en steinørken som er åpen mellom ni og fire. Han mener områdene må være tilgjengelige for folk. Johansen er opptatt av at vi får en levende by og føler et stort ansvar for utviklingen av hovedstaden. Byantikvar Janne Wilberg er enig i kritikken. OHF har omtalt saken flere ganger og gått inn for mye større åpenhet og hvor de ansatte i regjeringsbygget stimuleres til å bruke byens tilbud av blant annet spisesteder.

DSC_0017

Byantikvaren er som alltid engasjert i Oslo utvilking

Byggestart er planlagt til 2020 med ferdigstillelse i 2027. Stortinget får antakelig saken til behandling i 2019. Det er fortsatt mulig å få endret planene.

Oslo kommune varsler innstramninger i parkeringsnormene ved nybygg, renoveringer osv. Dette vil påvirke handelen. Vi vil derfor gjerne høre fra deg. Se mer om dette her.

Arbeidet med å skape bilfritt byliv er i gang. OHF har vært en aktiv pådriver til de positive endringene som har funnet sted og takker både byrådet og bystyret for nødvendige endringer. Nå ber vi om at det gjennomføres en analyse av virkningene for handels- og næringslivet både før og etter at tiltakene gjennomføres. Mer om dette i egen sak.

Vi er opptatt av fakta. Derfor får vi laget analyser og innhenter tall. En av undersøkelsene er Osloanalysen som i år omfatter hele 12 519 bedrifter i Oslo og Akershus. Rapporten som ble presentert på frokostmøtet 7. juni kan du lese mer om i nyhetsbrevet.

Vi mener fortsatt at kundene må settes i sentrum. De er ballets dronning og må tas på største alvor. De benytter alle media og gjør at våre medlemmer må ta digitaliseringen på største alvor. Netthandelen øker. Utviklingen går fort og det er ingen tid å miste om man vil ta vare på kundene.

taket

Klikk på bilder for påmelding til sommerfesten!

Tirsdag 20. juni møtes mange av oss på «Taket» til sommerfest og kåringer. Da blir det også offentliggjort hvem som ble Årets butikk 2017 i Oslo og Akershus. Det er fortsatt noen plasser ledig for etternølerne. Jeg håper at vi ses 20. juni og får oss en prat før jeg takker for meg.

Hilsen fra Gunnar

Gunnar Larssen
Adm.direktør
Gunnar@ohf.no