Juridisk hjelp til kr. 238,- / 475,- også for de ansatte

Del : fbtw

Medlemmene i Oslo Handelsstands Forening har to timer gratis juridisk rådgivning inkludert i sitt årlige medlemskap. Vår nye avtale med det juridiske selskapet Clerks AS gjør at prisen for ytterligere juridisk hjelp utover de to timene er mer enn halvert.


Fra og med tredje time er nå tilbudet:

• Telefonisk juridisk «helpdesk» til kr. 238,- + mva per påbegynt halvtime i den første samtalen.
• Juridisk bistand til kr. 475,- + mva per påbegynt time for arbeidet som ytes etter den første samtalen.
• De ansatte i medlemsbedriften kan også benytte seg av dette tilbudet, og betaler samme lave pris fra første time. (Unntak er om arbeidsgiver er/kan bli motpart)
• Clerks kan også brukes av alle medlemmer og ansatte i alle typer private saker – til samme pris.

Økonomien i dette gjør det enklere for både medlemmer og ansatte å få en sak juridisk vurdert. Juristene kan i perioder også være tilstede i bedriftens lokaler.

Alle kan bruke oss

Alle kan bruke Clerks

Se våre kompetanseområder: www.clerks.no

Opp mot 90 % av alle saker løses lenge før de kommer til rettssalen, og mange også ved annen mekling (forliksråd/konfliktråd). Juristens arbeid er vanligvis nok for at motparten gir seg og/eller vil inngå et forlik.
Skal saken til rettssalen forberede juristen denne godt for at riktig fagadvokat bruker minimalt med tid til forberedelser. Dette er god økonomi.
Clerks tar ikke straffesaker eller saker innen områdene innvandring og integrering. For saker av meget spesiell karakter blir det anbefalt å bruke ekstern jurist/advokat med spesialkompetanse.


• Medlemmene kontakter OHF som vurderer videre behandling. For private saker kontakter medlemmet Clerks direkte.
• De ansatte kontakter Clerks direkte.
• Ring oss på 969 12 117, eller send epost på nysak@clerks.no.Clerks_logo_png