Kabelgrøft Helgesens gate

Del : fbtw

Det er opprettet en ny plan i KGrav i et område der Oslo Handelsstands Forening er interessent.

Kommune: Oslo
Plan ID: 12868
Tittel: Kabelgrøft Helgesens gate
Tidsrom: 26.09.2016 – 28.10.2016
Tilbakemeldingsfrist: 19.09.2016

Berørte adresser:

HELGESENS GATE 84F, HELGESENS GATE 84E

Arbeidets art:

Det planlegges å grave kabelgrøft for tilførsel av FTTH anlegg til borettslag i Helgesens gate på vegne av Broadnet/Nextgentel.
Som berørt interessent har organisasjonen mulighet til å gi merknader til planen dersom brukere er etablert i KGrav.

https://www.gravekoordinering.no

Generelle spørsmål om KGrav kan rettes til support@geomatikk.no

Planlegger Firma: Broadnet
Planlegger: Stian Nilsen
Kontakt e-post: Stian.nilsen@netel.no