Kabelgrøft Øvre Slottsgate – Hafslund Nett

Del : fbtw

Det er opprettet en ny plan i KGrav i et område der Oslo Handelsstands Forening er interessent.

Kommune: Oslo
Plan ID: 12849
Tittel: Kabelgrøft Øvre Slottsgate – Hafslund Nett
Tidsrom: 15.09.2016 – 14.10.2016
Tilbakemeldingsfrist: 08.09.2016

Berørte adresser:

ØVRE SLOTTSGATE 11, KARL JOHANS GATE 18C, ØVRE SLOTTSGATE 15B, ØVRE SLOTTSGATE 17, ØVRE SLOTTSGATE 21, ØVRE SLOTTSGATE 10, ØVRE SLOTTSGATE 23A, ØVRE SLOTTSGATE 12, ØVRE SLOTTSGATE 14, KARL JOHANS GATE 23

Arbeidets art:

Høyspent kabelgrøft, det legges 2 stk TSLF 3x1x240Al. Ledig rør og kummer benyttes der dette er tilgjengelig. Det skal ikke etableres nye kummer i denne traseen.
Som berørt interessent har organisasjonen mulighet til å gi merknader til planen dersom brukere er etablert i KGrav. https://www.gravekoordinering.no

Generelle spørsmål om KGrav kan rettes til support@geomatikk.no

Planlegger Firma: Hafslund Nett
Planlegger: Wenche Aarvik
Plan opprettet dato: 19.08.2016
Kontakt e-post: wenche.aarvik@nettpartner.no