Kabelgrøft Platus gate.

Del : fbtw

Det skal graves en kabelgrøft fra kum utenfor Platous gate 18 ned mot nr 29.

Planlagt oppstart for arbeidet er 1. september 2014 med forventet avslutning 22. september 2014.

Siste frist for å gi tilbakemelding er satt til 27 august 2014.

Det er firma Infiber som er ansvarlig planlegger. Spørrsmål kan rettes til Geir Aanderbakk.

For mer informasjon se her.