Karl Johan stenges for biltrafikk onsdag 10. mai

Del : fbtw

 I forbindelse med feiringen av kongeparets 80-årsdager, har OHF mottatt følgende informasjon om trafikk og fremkommelighet; Politiet ønsker at dette skal være festdager, og arrangementer hvor borgerne skal få ta del i feiringen. Dette medfører imidlertid en del forandringer hva gjelder fremkommeligheten i sentrum. Onsdag 10. mai vil det være et større arrangement på den Norske Opera, og Karl Johan. I denne forbindelse vil det kjøres kortesje fra Slottet til Operaen som vil gi begrenset fremkommelighet omkring kjøreruten i Karl Johan, Jernbanetorget, Dronning Eufemiasgate og Operaen.


  • NB! For butikker i Karl Johan, og i tilstøtende gater vil det kun være mulighet for varelevering frem til 1200 denne dagen. 

  • Det er parkering forbudt i tverrgatene ett kvartal ut fra Karl Johans gate onsdag 10. mai

  • Sjokkselgere, skilt og annet må fjernes fra Karl Johans gate onsdag 10. mai

  • Trasé fra Slottet til Operaen gjerdes inn og stenges for gjennomgangstrafikk onsdag 10.mai fra 17.55-19.00


• Dette arrangementet vil medføre at biltrafikken rundt ruten vil bli berørt i tidsrommet 1600-1900 og kollektivtrafikken vil bli berørt i tidsrommet 1755-1900. Politiet anbefaler at besøkende lar bilen stå og primært benytter T-bane

• Politiet vil være synlig tilstede og veilede

• Arrangementene for øvrig vil medføre tidvis avstengte gater i korte tidsrom.

• Oslo politidistrikt søker å gjennomføre arrangementene på en trygg og sikker måte for både publikum og jubilanter.


Her er også informasjon om kollektivtrafikken 10. mai fra Ruter:

Det er konsert på Telenor arena og kortesje i forbindelse med kongeparets 80-årsdag onsdag 10. mai.

All kollektivtrafikk fra øst til vest deles på Jernbanetorget i tidsrommet 17.55 til 19.00
Ruter forsterker linje 31 som erfaringsmessig får svært mange reisende når det er konsert på Fornebu.
Alle busser fra sør (80-linjene fra Oppegård/Oslo syd) kjører tunnelen direkte til Rådhuset/Vestbanen og stopper ikke mellom Kongshavn og Vestbanen i perioden fa 17.55-19.00.
Shuttelbussene som Telenor Arena setter opp går fra Langkaigata denne ettermiddagen.
Ruter har informanter ute som vil hjelper kundene med veiledning om hvor de skal gå og hvordan de skal reise.

Oppfordringer:
Beregn god tid og sjekk reiseplanleggeren og avviksmeldinger på ruter.no.
Benytte T-banen gjennom sentrum.
Reise tidlig hvis du skal reise i rushtrafikken på onsdag ettermiddag.
Ikke kjør bil i sentrum og på Fornebu i dette tidsrommet.