Fremføring av strømkabel – Nedre Foss park

Del : fbtw

Varsel om ny plan i KGrav

————————————-

 

Det er opprettet en ny plan i KGrav i et område der Oslo Handelsstands Forening er interessent.

 

Kommune: Oslo

Plan ID: 11687

Versjon: 1

Tittel: Nedre Foss park – fremføring av strømkabel

Tidsrom: 10.08.2015 – 31.08.2015

Tilbakemeldingsfrist: 10.08.2015

Berørte adresser: –

 

Arbeidets art:

Graving av grøft til lavspentkabel fra ny nettstasjon og frem til Nedre Foss park og gård

 

En oppsummering av planen med kartutsnitt er vedlagt denne e-posten.

 

Som berørt interessent har organisasjonen mulighet til å gi merknader til planen dersom brukere er etablert i KGrav.

 

https://www.gravekoordinering.no

 

Dette er en automatisk utsendt mail fra KGrav. Direkte svar på denne eposten blir ikke lest.

Generelle spørsmål om KGrav kan rettes til support@geomatikk.no