Kirkegata- Norges Bank

Del : fbtw

Varsel om ny plan i KGrav

Det er opprettet en ny plan i KGrav i et område der Oslo Handelsstands Forening er interessent.

Kommune: Oslo
Plan ID: 11886
Versjon: 1
Tittel: Kirkegata- Norges Bank
Tidsrom: 16.11.2015 – 29.01.2016
Tilbakemeldingsfrist: 22.10.2015
Berørte adresser: KIRKEGATA 5, RÅDHUSGATA 11, KIRKEGATA 4, BANKPLASSEN 2, BANKPLASSEN 1B, KIRKEGATA 6, KIRKEGATA 1, KIRKEGATA 3

Arbeidets art:

Utvide fortau utenfor Norges Bank ca. 2,5 meter, samt perimetersikre kvartalet

 

Som berørt interessent har organisasjonen mulighet til å gi merknader til planen dersom brukere er etablert i KGrav.

www.gravekoordinering.no

Generelle spørsmål om KGrav kan rettes til support@geomatikk.no

Planlegger Firma:Geomatikk
Planlegger: Sissel Ree

Kontakt e-post: kgrav.oslo@geomatikk.no