Kiwi åpnet «miljøbutikk»

Del : fbtw

Kiwi Auli er Kiwi-kjedens første miljøbutikk. Håpet er at miljøtiltakene i butikken skal kunne redusere strømforbruket med tilsvarende 15 eneboligers forbruk.
Beregninger som er gjort tyder på at forbruket kan reduseres med 50 prosent sammenlignet med en tilsvarende butikk uten tiltakene.

Blant miljøtiltakene er led-lys og naturlig lys, samt et stort takintegrert solcelleanlegg som gjør at butikken kan produsere sin egen strøm.
Administrerende direktør i Kiwi Minipris, Jan Paul Bjørkøy, uttaler at merkostandene for miljøbutikken er 7,8 millioner kroner, inkludert støtte fra Enova på 3,3 millioner.
I følge Kiwi er satsningen et ledd i kjedens ambisjoner om å bli klimanøytrale.

Alle foto: Kiwi