Kjølberggata 9

Del : fbtw

Det er opprettet en ny plan i KGrav i et område der Oslo Handelsstands Forening er interessent.

Kommune: Oslo
Plan ID: 13834
Versjon: 1
Tittel: Kjølberggata 9
Tidsrom: 14.06.2017 – 06.07.2017
Tilbakemeldingsfrist: 31.05.2017

 

Berørte adresser:

KJØLBERGGATA 13C, KJØLBERGGATA 11B, KJØLBERGGATA 9A, KJØLBERGGATA 9B, KJØLBERGGATA 11A, KJØLBERGGATA 13A, KJØLBERGGATA 1G

 

Arbeidets art:

Graving av grøft for nedlegging av rør til fiberkabler.

 

 
Som berørt interessent har organisasjonen mulighet til å gi merknader til planen dersom brukere er etablert i KGrav.

https://www.gravekoordinering.no
Generelle spørsmål om KGrav kan rettes til support@geomatikk.no

 

 

Planlegger Firma: Telenor Norge AS
Planlegger: Bill Moe Johannessen
Plan opprettet dato: 11.05.2017
Kontakt e-post:Bill.moe.johannessen@no.relacom.com