Kjøpesenterindeks

Del : fbtw

Kvarud analyse har levert sin kjøpesenterindeks for november. En ekstra handledag bidro til at kjøpesentrene som inngår i indeksen økte omsetningen med 7 prosent til 14 095 millioner kroner i november i år. Korrigert for pågående og ferdigstilte prosjekter var veksten på 6,1 prosent. Korrigeres det også for handledager var det en vekst på 2,2 prosent i årets nest siste måned. Kjøpesenteromsetningen per handledag i november var 16,2 prosent høyere enn i oktober.I fjor var veksten på 14,8 prosent når det korrigeres for handledager.

I 2014 økte omsetningen per handledag fra oktober til november med 13,8 prosent, mens veksten i 2013 og 2012 var på 16,5 og 14 prosent. Nyetablerte kjøpesentre og kjøpesentre som er inne i sine to første driftsår etter nyåpning eller reåpning etter utvidelse økte omsetningen med 14,1 prosent i november. I kjøpesentrene som er i en prosjektfase gikk omsetningen opp med 12,3 prosent, mens omsetningen i de øvrige sentrene økte med 6,1 prosent.

 

 • Snø og kulde i første del av november, Black Friday og
  en ekstra handledag ga 7 prosent vekst i november.
 • Omsetningen Black Friday var 2,5 ganger høyere enn
  gjennomsnittlig dagsomsetning i resten av november.
 • Omsetningen i butikkene innen hus og hjem og i
  spesialbutikkene økte med over 9 prosent.
 • Kjøpesentrene har økt omsetningen med 3,1 prosent
  når en måned av 2016 gjenstår.

 

10,6 PROSENT VEKST BLACK FRIDAY

Omsetningen Black Friday økte med 10,6 prosent sammenlignet med Black Friday i fjor. Totalt sto omsetningen Black Friday for 9,2 prosent av samlet omsetning i november. Omsetningen Black Friday
var 2,5 ganger så høy som gjennomsnittsomsetningen i de øvrige 25 dagene i november. I 2015 var omsetningen Black Friday 2,35 ganger så høy som gjennomsnittet i de øvrige dagene i november.

Folk i byen

NESTEN EN FEMTEDEL TIL HUS OG HJEM

Butikkene innen hus og hjem sto for 19,4 prosent av sentrenes totale omsetning i november. I oktober i år var andelen på 16,6 prosent. Den betydelige økningen fra oktober til november skyldes dels Black
Friday, dels at mange har startet opp juleforberedelsene ved å handle inn varer som gjør det julefint både inne og ute. Butikkene innen hus og hjem har aldri tatt så mye av novemberhandelen i kjøpesentrene som i år. Det samme gjelder spesialbutikkene.

Med 23,9 prosent er andelen i november også her rekordhøy for årets nest siste måned. I perioden januar – november sto butikkene innen mat og drikke for 29,3 prosent av kjøpesentrenes totale omsetning. Spesialbutikkenes andel utgjorde 23,5 prosent av den totale kjøpesenteromsetningen, mens kles-, sko- og veskebutikkenes sto for 20,2 prosent. Butikkene innen hus og hjem sto for 15,8 prosent, mens omsetningen i serveringsstedene og innen service og tjenesteyting utgjorde 6,3 og 3,3 prosent av kjøpesentrenes totale omsetning.

 

KRAFTIG VEKST I NETTHANDELEN

Netthandelen skilte seg kraftig ut i oktober med en vekst på hele 19,3 prosent ifølge Statistisk sentralbyrås detaljomsetnings-indeks. Størst vekst av butikkbransjene hadde sportsbutikkene som i oktober i år omsatte for 5 prosent mer enn i oktober i fjor. I butikkhandelen med kosmetikk økte omsetningen med 4,5 prosent, mens lavprisbutikkene med bredt vareutvalg hadde en vekst på 1,2 prosent. Apotekene, med 0,5 prosent vekst, var den siste av bransjene som økte omsetningen fra oktober i fjor til oktober i år.

I klesbutikkene gikk omsetningen i oktober ned med 0,6 prosent, mens nedgangen i tekstil- og utstyrs-butikkene var på 0,7 prosent. I dagligvare- og kioskhandelen falt omsetningen med 1,6 prosent fra
oktober i fjor til oktober i år, mens nedgangen i elektrobutikkene og byggevarehusene var på 2,6 og 2,8 prosent. Møbelbutikkene omsatte for 3 prosent mindre enn i oktober i fjor, mens nedgangen i blomsterbutikkene/hagesentrene og skobutikkene var på 3,2 og 5,2 prosent.

I butikkhandelen med vin og brennevin gikk omsetningen ned med 6,2 prosent som følge av færre salgsdager, hamstring i september og økt grensehandel i forbindelse med høstferien. I bokhandelen og gullsmedbutikkene gikk omsetningen i oktober ned med 6,9 og 12,5 prosent.

Kjøpesenterindex november 2016