Vekst for kjøpesentrene i juli

Del : fbtw

Med en ekstra handledag og mer handlevennlige temperaturer enn i fjor, tok handelen seg litt opp i juli. I henhold til Kvaruds kjøpesenterindeks økte omsetningen i juli med 4,9 prosent i forhold til i fjor, med en omsetning på vel 12,6 milliarder kroner. Målt per handledag økte omsetningen i juli med 1,0 prosent.

  • En ekstra handledag og bedre handlevær ga 4,9 prosent omsetningsvekst i juli. Utviklingen de siste tre månedene viser at veksttakten beveger seg svakt oppover.
  • Butikkhandelen i kjøpesentrene økte i juli omsetningen med 4,5 prosent. I de øvrige virksomhetene økte omsetningen med 8,2 prosent.
  • Omsetningen i kjøpesentrene økte i alle landsdeler i juli. Størst vekst var det på Vestlandet.
  • På landsbasis har omsetningen i kjøpesentrene økt med 1,2 prosent hittil i år. De tjenesteytende virksomhetene har stått for 58 prosent av omsetningsøkningen.
  • Kjøpesentrene i Oslo og Akershus hadde i juli en omsetningsøkning på henholdsvis 4,3 og 5,4 prosent i forhold til juli i fjor.

Best i vest
Det er kjøpesentrene på Vestlandet som økte mest i juli, med en vekst på 6,7 prosent i forhold til i fjor. Rogaland var vinnerfylket med en vekst på hele 10,6 prosent. Kjøpesentrene på Sørlandet hadde også en god måned, men en vekst på 6,3 prosent i forhold til juli i fjor.

Kjøpesentrene som inngår i kjøpesenterindeksen omsatte i årets første syv måneder for nærmere 84,5 milliarder kroner. Dette er ca. 1 milliard kroner eller 1,2 prosent mer enn i samme periode i fjor. Veksten har kommet i hele landet, men aller størst på Vestlandet med 2,8 prosent.

Flere besøk
Besøket i landets kjøpesentre økt med 7,3 prosent i forhold til i fjor. Korrigert for handledager var økningen på 3,3 prosent. Økningen varierer fra 9,4 prosent i de største sentrene til 3,0 prosent i de minste sentre i Kvaruds kjøpesenterindeks. I løpet av årets syv første måneder økete besøket med 1,4 prosent, og det er kun de minste sentrene som har hatt nedgang i antall besøk. Omsetningen per besøk var i juli 342 kroner, noe som er syv kroner mindre enn i juli fjor.

Servering, service og tjenester øker mest
Serveringssteder, service- og tjenesteytende virksomheter tar en stadig større bit av kjøpesentrenes totale omsetning. Til tross for at deres andel av kjøpesentrenes totale omsetning «bare» står for 11,7 prosent i årets syv første måneder, har disse virksomhetene stått for en samlet omsetningsøkning på hele 58 prosent av omsetningsøkningen i kjøpesentrene hittil i år.

Les mer: