Ski Storsenter i Follo.

Kjøpesenterutvikling 1995-2016

Del : fbtw

I 1995 sto kjøpesentrene for 23 prosent av butikkomsetningen i Norge. Nå er andelen rundt 10 prosentpoeng høyere.

Omsetningen fra midten av 90-tallet til i dag, har økt fra rundt 45 milliarder kroner (ekskl. mva.) til rundt 135 milliarder kroner.

Ski storsenter var Norges niende største kjøpesenter målt i omsetning i 2014. Nå er de akkurat ferdige med en oppussingsperiode og klare for å klatre oppover på listen.

Ski storsenter var Norges niende største kjøpesenter målt i omsetning i 2014. Nå er de akkurat ferdig med en oppussingsperiode og klare for å klatre oppover på listen.

Antallet økt kraftig

– Mye av forklaringen ligger i at antall kjøpesentre har økt fra 280 til 400 i den perioden. Og de som allerede var etablert, har est ut, opplyser Tore Kvarud i Kvarud Analyse, som arbeider med kjøpesenterstatistikk, bransje- og markedsanalyser.

Norge har flest kjøpesentre i forhold til antall innbyggere, og ifølge Kvarud vil sentrene merke enda mer til konkurransen seg imellom, fra nettet og handelsparker i fremtiden.

Endring etter finanskrisen

I gjennomsnitt har omsetningen i kjøpesentre økt med om lag 5,5 prosent per år. Til sammenligning har detaljhandelsveksten totalt i gjennomsnitt økt med 4 prosent per år fra 1995 til 2014.

Tore Kvarud har jobbet med kjøpesenteromsetning i Kvarud Analyse siden 1992.

Tore Kvarud har jobbet med kjøpesenteromsetning i Kvarud Analyse siden 1992.

Etter finanskrisen har omsetningsveksten i kjøpesentrene vært litt lavere enn den generelle detaljhandelsveksten. De siste fem årene har sentrene i gjennomsnitt økt med 1,7 prosent per år, mens gjennomsnittlig årsvekst i detaljhandelen har vært på 1,8 prosent.

Økonomiske bekymringer

– Nå spørs det hvordan 2016 og de neste årene blir. Folk er mer bekymret for norsk økonomi og noen for egen lommebok. Hvis arbeidsledigheten øker mer enn antatt, så har det en smitteeffekt. Da ser folk an og handler mindre. Det samme gjelder selvfølgelig om man får mindre lønnsøkningen enn ventet, og vareprisene går opp.

Norges 60 største kjøpesentre i 2014