Kjøring gjennom Oslo sentrum skal hindres

Del : fbtw

4. juni skjedde to viktige endringer i kjøremønsteret i Oslo sentrum: Fridtjof Nansens plass foran Rådhuset ble stengt for all ordinær biltrafikk. Samtidig stengtes Christiania Torg for gjennomkjøring. Hensikten med endringene er å tilrettelegge for økt byliv på Fridtjof Nansens plass, og redusere biltrafikk i sentrum, spesielt øst/vest-gjennomkjøring.

Dette får ringvirkninger for varelevering og tjenestetrafikk i hele sentrum, som nå må kjøre omveier om de skal mellom øst og vest i byen. Varelevering til mottakere på Fridtjof Nansens plass skal sikres, ifølge vedtaket i bystyret, men en tilsvarende presisering er ikke gjort for Christiania torg. Bystyret vedtok dette løsrevet fra både det fremlagte forslag om nytt kjøremønster i Oslo sentrum (nylig foreslått av bymiljøetaten), og i tillegg løsrevet fra det arbeidet som nå pågår med både en områdereguleringsplan for sentrum (viktig og langsiktig plan som utarbeides av plan- og bygningsetaten i disse dager) og fra handlingsprogrammet for økt byliv som ventes lagt frem når som helst.

Det er forutsatt i bilfritt byliv at varetransport og nyttetrafikk skal kunne sikres i sentrum. Vår hovedkritikk er at a) denne evige runddansen med forskjellige deler av Oslo kommune og statlige myndigheter innfører midlertidige trafikkregler skader utvikling av gode og langsiktige løsninger b) Oslo kommune makter for tiden ikke å lage løsninger for næringstransport som fanger opp variasjoner i transportbehov, ulike typer varer og ulike typer tjenester. Det blir en «one-size-fits-all»- tenkning som vi mener hindrer en god utvikling av mangfoldet i sentrum.

Det finnes gode svar på både a) og b), men det krever en annen tilnærming til hvordan sentrum skal analyseres, utvikles og driftes – og ikke minst krever det innspill og bidrag fra våre medlemsbedrifter i Oslo Handelsstands Forening. Derfor vil vi svært gjerne høre fra dere om hvilke konsekvenser dere merker, eller forutser, at de ovvenevnte tiltak får for deres bedrifter!

Kontakt

jona_farge_web_e3c0cc18a6b6f2c0

Jon Anders Henriksen
Næringspolitisk direktør

Telefon 907 00 726