De to første av ukene av desember hadde en samlet vekst på 4,8 prosent fra i fjor. Kalenderforsyvning med lønns- og pensjonsutbetaling to dager senere enn i fjor, ga nedgang i uke 50, så det forventes en solid vekst i handelen frem mot julaften.

– Av erfaring vet vi at handelen øker uke for uke de siste ukene opp mot jul, så mye av innkjøpene gjenstår. Tall fra tidligere år tilsier at rundt 30 prosent av julehandelen kommer helt i innspurten siste uken, kommenterer Bjørn Næss, adm.dir. i Oslo Handelsstands Forening.

God start på desember

Tall fra Kvarud Analyse viser at omsetningen i kjøpesentrene i uke 50 i år var 17,7 prosent høyere enn i uke 49.  I fjor økte omsetningen fra uke 49 til 50 med 36,2 prosent. Lavere vekst fra uke 49 til 50 i år enn i fjor skyldes dels at vi var to dager nærmere julaften ved utgangen av uke 50 i 2019 enn i år, dels at julehandelen startet tidligere i år enn i fjor og at flere har handlet på nett i år enn i fjor.

Ser vi isolert på utviklingen i butikkhandelen i kjøpesentrene, gikk ukesomsetningen for første gang ned i uke 50 i perioden uke 45-50. Omsetningen i butikkene gikk ned med 2,3 prosent. I de to første ukene av desember har omsetningen økt med 4,6 prosent. Til sammenligning økte butikkene omsetningen med 8,3 prosent i perioden uke 45-48.

Mat, drikke, hus og hjem vinner

Omsetningen innen «mat og drikke» og «hus og hjem» har økt med 19,2 og 11,8 prosent, mens den i spesialbutikkene og i kles-, sko- og veskebutikkene har gått ned med 0,7 og 17,1 prosent. I virksomhetene innen service og tjenesteyting har omsetningen falt med 24,1 prosent, mens omsetningen i serveringsstedene har gått ned med 32,0 prosent. I de seks siste ukene (uke 46-50) har det vært vekst innen «mat og drikke», «hus og hjem» og i spesialbutikkene, mens omsetningen har gått ned i kles-, sko- og veskebutikker, serveringssteder og i de service- og tjenesteytende virksomhetene.

Det er ikke overraskende at er butikker innen hus og hjem og mat og drikke som fortsetter å være vinnere. Sosial nedstengning gjør at vi koser oss ekstra mye hjemme i år. Det er ikke til å unngå å se at mange også er ekstra tidlige ute med å pynte til jul. Med lavgir i serveringsbransjen, er hjemmet nå blir den absolutte hovedarena for kos med mat og drikke, konkluderer Næss.

Selv om det blir mindre og færre juleselskap i år, håper Næss at julen likevel vil bidra til at mange vil se behov for å fornye garderoben.

Handletallene for klær og sko er veldig svake, så vår oppfordring er å stille i nye kjoler og dresser til jul og så håper jeg at det er mange myke pakker under juletrærne i år, kommenterer Næss.

Håper på god innspurt

Ved utgangen av uke 50 er det to handledager mer igjen til julaften i år enn det var i fjor. De ekstra handledagene før julaften i uke 52 vil trekke opp veksttakten fram til jul, men hvor mye er vanskelig si da handlemønsteret i førjulstiden er mye mindre forutsigbart i år enn i tidligere år.

Mange har nok vært tidligere ute enn vanlig på grunn av smittevernhensyn. Det er også mye som tyder på at flere har gjort mer julehandel på nettet enn noen gang, forklarer Næss, men er både positiv og forventningsfull til årets siste handleuker.