Klostergata

Del : fbtw

Det er opprettet en ny plan i KGrav i et område der Oslo Handelsstands Forening er interessent.

 

Kommune: Oslo
Plan ID: 14323
Tittel: Klostergata
Tidsrom: 01.11.2017 – 01.12.2017
Tilbakemeldingsfrist: 19.10.2017

 

 

Berørte adresser:

 

SCHWEIGAARDS GATE 66C, SCHWEIGAARDS GATE 66B, SCHWEIGAARDS GATE 66A, SCHWEIGAARDS GATE 68, JARLEGATA 19B, SCHWEIGAARDS GATE 70,
KLOSTERGATA 2, KLOSTERGATA 4, KLOSTERGATA 6, KLOSTERGATA 1, SCHWEIGAARDS GATE 72, KLOSTERGATA 3A

 

 

 

Arbeidets art:

 

Nytt kabelannlegg

 

 

Som berørt interessent har organisasjonen mulighet til å gi merknader til planen dersom brukere er etablert i KGrav.

https://www.gravekoordinering.no

Generelle spørsmål om KGrav kan rettes til support@geomatikk.no

 

 

Planlegger Firma: Geomatikk
Planlegger: Sissel Ree
Plan opprettet dato: 29.09.2017
Kontakt e-post: kgrav.oslo@geomatikk.no