Koder

Del : fbtw

Rutiner for endring av koder

1. Koder til fysiske og tekniske innretninger må endres med jevne mellomrom for å hindre uvedkommende adgang og at virksomheten lider tap.

2. Hvert år anbefales endring av følgende koder:

Passord/avlysningskode alarm
Felles kode til alarm
Verdiskap
Seddelbokser
Kodelås dører

 

3. Alle ovennevnte koder som medarbeider er kjent med, skal endres dagen etter at medarbeider har avsluttet sitt arbeidsforhold. Dette gjelder også innleid personell.

4. Dekoding skal alltid utføres når leverandører, servisepersonell og øvrige eksterne har fått oppgitt koder.