Kongsveien og trikketunnel

Del : fbtw

Det er opprettet en ny versjon av en plan i KGrav der Oslo Handelsstands Forening er interessent.

 

Kommune: Oslo
Plan ID: 13252
Versjon: 2
Tittel: Kongsveien og trikketunnel
Tidsrom: 01.08.2018 – 01.03.2020
Tilbakemeldingsfrist: 09.11.2017

 

 

Berørte adresser:

MOSSEVEIEN 12A, MOSSEVEIEN 10, MOSSEVEIEN 8A, MOSSEVEIEN 8B, MOSSEVEIEN 6B,
MOSSEVEIEN 6A, OSLO GATE 39A, MOSSEVEIEN 4, OSLO GATE 39B, MOSSEVEIEN 2, KONOWS GATE 1, EKEBERGVEIEN 1

 

 

Arbeidets art:

Bymiljøetaten og Sporveien skal oppgradere Kongsveien mellom Konowsgate og Kongshavn vgs.
Trikken skal fjernes fra Kongsveien og legges i tunnel på strekningen. Dagens holdeplass i Ekebergparken skal flyttes østover og oppgraderes.

 

 

Som berørt interessent har organisasjonen mulighet til å gi merknader til planen dersom brukere er etablert i KGrav.

https://www.gravekoordinering.no
Generelle spørsmål om KGrav kan rettes til support@geomatikk.no

 

 

Planlegger Firma: Oslo kommune BYM gate og kollektiv
Planlegger: Ida Øvren
Plan opprettet dato: 27.01.2017
Kontakt tlf: 951 31 051
Kontakt e-post: ida.ovren@bym.oslo.kommune.no