Kongsveien og trikketunnel

Del : fbtw

Det er opprettet en ny plan i KGrav i et område der Oslo Handelsstands Forening er interessent.

Kommune: Oslo
Plan ID: 13252
Versjon: 1
Tittel: Kongsveien og trikketunnel
Tidsrom: 01.06.2018 – 01.10.2021
Tilbakemeldingsfrist: 16.02.2017

Berørte adresser:

MOSSEVEIEN 14B, MOSSEVEIEN 14A, MOSSEVEIEN 12B, MOSSEVEIEN 12A, MOSSEVEIEN 10, MOSSEVEIEN 8A, MOSSEVEIEN 8B, MOSSEVEIEN 6B, MOSSEVEIEN 6A, OSLO GATE 39A,
MOSSEVEIEN 4, OSLO GATE 39B, MOSSEVEIEN 2, KONOWS GATE 1, EKEBERGVEIEN 1, GRØNLIKLEIVA 7, GRØNLIKLEIVA 6, GRØNLIKLEIVA 4, GRØNLIKLEIVA 2, KONGSVEIEN 21, KONGSVEIEN 23,
KONGSVEIEN 17, MOSSEVEIEN 30, MOSSEVEIEN 28, KONGSVEIEN 15, MOSSEVEIEN 26, MOSSEVEIEN 24, MOSSEVEIEN 22, MOSSEVEIEN 20, KONGSVEIEN 16, MOSSEVEIEN 18B, KONGSVEIEN 14,
MOSSEVEIEN 18A, KONGSVEIEN 12, MOSSEVEIEN 14C

Arbeidets art:

Bymiljøetaten og Sporveien skal oppgradere Kongsveien mellom Konowsgate og Kongshavn vgs. Trikken skal fjernes fra Kongsveien og legges i tunnel på strekningen.
Kongsveien skal bygges om med bredere fortau, to kjørefelt, to sykkelfelt og en grøft for overvannshåndtering. Dagens holdeplass i Ekebergparken skal flyttes østover
og oppgraderes. Deler av Kongsveien vil ha dyp graving. Ved Kongshavn vgs. skal en vannledning oppgraderes for Vann- og avløpsetaten. Prosjektet forventer å finne flest kabler
og ledninger i grunnen ved Konowsgate og Kongshavn vgs.

Som berørt interessent har organisasjonen mulighet til å gi merknader til planen dersom brukere er etablert i KGrav.

https://www.gravekoordinering.no
Generelle spørsmål om KGrav kan rettes til support@geomatikk.no

Planlegger Firma: Oslo kommune BYM gate og kollektiv
Planlegger: Ida Øvren
Plan opprettet dato: 27.01.2017
Kontakt e-post: ida.ovren@bym.oslo.kommune.no