Konsekvensen er konkurs

Del : fbtw

Det å bygge en forretning, skape positive og lønnsomme
handelsopplevelser for kunder, sikre leverandøravtaler som varer over tid, sørge
for at ansatte har kunnskap og glede i arbeidet er alle oppgaver som krever
lang horisont og både vilje og evne til å ta risiko. Entreprenører av denne
typen må samfunnet og politikere verdsette ? høyt! Men vi opplever dessverre avvik
mellom liv og lære.

En artikkel i Aftenposten Oslo 22. januar, hvor butikker i
Thereses gate beskriver konsekvensene av Oslo kommunes politikk, viser den
grelle kontrasten. I dette tilfelle er parkeringsplasser nå fjernet. Det ligger
ingen grundig analyse bak tiltaket, annet enn at trikken skal frem ? koste hva
det vil. Om et års tid vil kommunen vurdere konsekvensene. Hvis konsekvensen er
at handelsbedriftene er borte: Hva da? Har kommunen noe annet å bidra med enn
«det var synd»?

Slik begynner debattinnlegget til OHFs næringspolitiske direktør som står på trykk i Aftenposten 28. januar. Henriksen legger frem løsninger på både kort og lang sikt: 

OHF øker nå sin innsats for å jobbe sammen med Oslos politikere, slik at
både politiske ledelse og etatene blir flinkere til å tenke helhetlig når byen
skal utvikles og driftes. Resultatene fra denne innsatsen har derimot mange
næringsdrivende ikke tid til å vente på. Vi må derfor handle raskt:
 

 • Fremkommelighet og tilgjengelighet
  være den nye troserklæring, der folks tilgang til handel, kultur, skole,
  arbeidsplass er like viktig som å få trikken gjennom sentrum noen sekunder
  raskere. Start med å fjerne betongen og åpne parkeringsplassene i Thereses gate.
 • Næringsbyråd Hallstein Bjercke (V) må snarest og
  innen sommeren 2014 foreta en avrapportering til bystyret om hvordan bystyrets
  næringspolitiske handlingsplan fra 2011 er fulgt opp.
 • Bystyret må ta sitt ansvar som Oslos strateg på
  alvor. Byutviklingskomiteen må gjerne diskutere sprossebredde på vinduer i
  Madserud Allè og andre detaljer når tiden tillater det, men først og fremst må
  bystyret følge opp helhetlig byutvikling, vurdere konsekvensen av vedtak og
  kontrollere effekten av tidligere vedtak. Et nytt mantra for bystyret bør være
  «konsekvensanalyse».
Les hele innlegget i Aftenposten Oslo.