Ski Storsenter i Follo.

Møte med Akershus fylkeskommune

Del : fbtw

Flere saker som skal behandles i Akershus fylkeskommune dette året, har stor betydning for handelen og næringslivet.

OHF møtte denne uken fylkesdirektør Tron Bamrud og fylkesdirektør for plan, næring og miljø, Øyvind Michelsen for samtaler rundt aktuelle saker for handelen og regionen.

PrintOHF arbeider for våre medlemmer i hele Osloregionen, og følger opp våre medlemmers interesser i forhold til både fylkeskommunen og enkeltkommuner.

Regional plan for handel, service og senterstruktur skal revideres, og vil bli behandlet til høsten. Se om planen her.

Videre har fylkestinget bestemt å evaluere plan for tettsteder og bystruktur i Akershus, hvilket vil ha betydning for utvikling av sentra i regionen – og ikke minst tilrettelegging for handel og tjenesteyting.

OHF vil følge opp disse sakene, i tillegg til andre løpende saker. Ikke minst regionens areal- og transportplan som er felles for Oslo og Akershus – i godt samarbeid med fylkeskommunens administrasjon og politiske ledelse.

Sakene følges av næringspolitisk direktør Jon Anders Henriksen i OHF. Ta kontakt om du ønsker mer informasjon.