Kontantstøtte til kriserammede bedrifter

Del : fbtw

Regjeringen har kommet med en kompensasjonsordning for bedrifter som har hatt minst 20 prosent omsetningssvikt i mars og minst 30 prosent nedgang i omsetningen i april, på grunn av koronaviruset. I går la de frem en plan for hvordan dette skal gjøres i praksis og lover utbetaling så raskt som mulig i april.

– Kompensasjonsordningen vil gi hjelp til de som er økonomisk hardt rammet av virusutbruddet og bidra til at levedyktige bedrifter kan komme seg gjennom krisen. Dette er viktig for å unngå unødvendige konkurser og bevare arbeidsplasser sånn at folk fortsatt har en jobb og gå til når vi skal ta hverdagen tilbake, sier finansminister Jan Tore Sanner (H) i en pressemelding.

Skal dekke uunngåelige kostnader

Denne ordningen vil gi helt nødvendige tilskudd til bedrifter som sliter har fått drastisk reduksjon i omsetningen og sliter med å få betalt regningene sine. Ordningen er ment å dekke uunngåelige kostnaders som husleie, kommunale avgifter, lys, varme, regnskap, forsikringer, renteutgifter m.m.

– Det blir spennende å se om ordningen treffe handel- og servering slik den er ment, uttaler Bjørn Næss, adm.dir. i Oslo Handelsstands Forening, og har tro på at ordningen løpende vil bli vurdert og tilpasset de som trenger den mest.

Ordningens hovedformål er å sørge for at flest mulig sunne bedrifter kommer seg gjennom denne krisen.

– Det er viktig at denne ordningen treffer godt og favner bredt. Derfor vil alle foretak som er skattepliktig registrert i Norge, og som blir hardt rammet av koronaviruset, ha mulighet til å søke om kompensasjon. Likevel har vi lagt vekt på at de som er pålagt å stenge av staten, vil være aller hardest rammet, og de vil derfor få høyest kompensasjon, sier næringsminister Iselin Nybø (V).

Unntak fra ordningen

Kompensasjonsordningen gjelder ikke næringer som er dekket av egne støtteordninger eller virksomheter som ikke har ansatte, aktivitet eller er under konkursbehandling. Ordningen gjelder heller ikke for finansnæringen, virksomheter som driver med produksjon, overføring og distribusjon av elektrisitet og vannforsyning, utenriks sjøfart og varetransport og olje- og gassutvinning.

Klikk her for å lese regjeringens pressemelding

Klikk her for å lese mer om kompensasjonsordningen på Virke.no

Klikk her for å lese mer om kompensasjonsordningen på nho.no