Kontroll av legitimasjon

Del : fbtw

En inndratt salgsbevilling påvirker driften og gir konsekvenser for butikken og ansatte.

Det oppleves frustrerende og urettferdig når ansatte prøver å etterleve lover og regler, men blir lurt av mindreårige som benytter falsk legitimasjon.

Disse begår et lovbrudd ved å lure medarbeideren i kassa, men konsekvensen er ofte at butikken blir straffet. Salg og skjenking til mindreårige er en overtredelse av alkoholloven, og butikken har ansvar for at dette ikke skjer.

Hvordan kontrollere ID:

  • Vær høflig og diskret
  • Kontroller bildet på kortet og se på personen. Sammenlign ansiktsform, hår, frisyre, øyne, nese, munn, tenner og skjegg. Ligner det?
  • Se på fødselsdatoen: Samsvarer alderen på legitimasjonen med alderen til personen foran deg?
  • Se på navnet på kortet og på personen: Er det samme kjønn?
  • Se på utløpsdatoen: Er kortet gyldig?

Oslo kommunes kontrollører oppfordrer ansatte til å stille oppfølgingsspørsmål dersom de er i tvil om legitimasjonen:

  • Har du annen legitimasjon?
  • Hvilken bank bruker du?
  • Hva er fødselsnummeret ditt?
  • Hva er stjernetegnet ditt?
  • Kan du gi meg en signatur?

Konsekvenser for den som bruker falsk ID:

Du blir nektet å kjøpe alkohol og/eller kastet ut fra stedet. Blir saken anmeldt, havner den på rullebladet og kan gjøre det vanskelig med enkelte yrker, studieplasser og reiser/studier i utlandet.

Den som forandrer på legitimasjon for å få det til å fremstå som man har fylt 18 år, og så bruker det i butikken, gjør seg skyldig i dokumentfalsk, jf. straffeloven § 182.

Dersom man ikke har forandret på legitimasjonen, men benytter en annens som sitt eget (f.eks. egen bror eller venn), rammes dette av straffeloven § 372 annet ledd.

OHF Dagligvaregruppen på saken

Gruppen mener at årsaken til salg av alkohol fra butikk til mindreårige ikke bare skyldes selger, men at mindreårige kjøpere benytter teknologi og kreative metoder som det er vanskelig å avdekke. De ber kommuner om å ha fokus på at mindreårige alkoholkjøpere faktisk begår lovbrudd.