«Aksjon våryr» pågår!

Del : fbtw

Butikker i Oslo som selger alkohol, kan vente seg å bli kontrollert i april/mai.

Næringsetaten og Oslopolitiet kontrollerer hver vår butikker med salgsbevilling for alkohol, spesielt med tanke på å avdekke alkoholsalg til mindreårige, falsk ID og langing.

Gunnhild Haugen, direktør i Næringsetaten i Oslo kommune. Foto: Morten Brakestad.

Gunnhild Haugen, direktør i Næringsetaten i Oslo kommune. Foto: Morten Brakestad.

Med salgsbevillingen følger ansvaret for å ikke selge alkohol til mindreårige. Falsk ID er utbredt, og en utfordring for de butikkansatte. Det er viktig å sjekke ID-en opp mot personen for å forsikre seg om at det samsvarer.

Tips til grundig ID-sjekk:

  • Kontroller bildet på kortet og se på personen. Ligner bildet?
  • Se på fødselsdatoen
  • Se på navnet på kortet
  • Er utløpsdatoen på ID-en passert?
  • Om du er i tvil – spør om personen har flere ID-kort og sammenlign fødselsdatoene

Næringsetaten kontrollerer butikker som selger øl og rusbrus gjennom hele året, men med politiet ved sin side kan alvorlige forhold tas hånd om der og da.

Brudd på alkoholloven

– Vi ønsker å sette søkelyset på slike problemer, både overfor foreldre og ungdom. I tillegg vil vi veilede de butikkansatte i hva som er brudd på alkoholloven, sier direktør Gunnhild Haugen i Næringsetaten.

I butikker der det avdekkes salg av alkohol til mindreårige, kan Næringsetaten inndra salgsbevillingen for en periode.

Les mer om dette på Ohf.no: