Kontroll av ølsalg

Del : fbtw

Butikkens hjemkommune kontrollerer at lov og forskrifter for omsetning av øl blir fulgt.

Dagligvarebutikker har en godkjennelse for omsetning av alkoholholdig drikke, og bevillingshaver plikter å omsette disse varene etter de lover og regler som gjelder.

Kommunens ansvar for kontrollen med alkoholomsetning er lovfestet. I Oslo kommune er bevillings- og kontrollmyndighet lagt til Næringsetaten.

Når stenger ølsalget?

Næringsetaten opplyser at rent juridisk så gjelder tidspunktet for når kunden har forsynt seg med øl i butikken. Det er butikkens ansvar å sørge for at øl ikke er tilgjengelig når ølsalgstiden er over.

Dersom en kunde i en dagligvarebutikk i Oslo har forsynt seg med øl før kl. 20 en hverdag, kan kunden i teorien betale og passere kassapunktet etter kl. 20, men butikken plikter da å bevise at kunden har tilegnet seg ølet før kl. 20 ved kontroll.

Dekker til alkoholholdig drikk

Av praktiske årsaker dekker de fleste butikker til ølet i stedet for å fjerne det fysisk, noe som betyr at kunder kan klare å tilegne seg øl at ølsalgstiden er over.

For å unngå diskusjoner med kunden, om de har forsynt seg med øl før eller etter ølet ble tildekket, praktiserer mange butikker at kunden må ha passert kassa innen sluttidspunktet for ølsalget.

Overtredelse av alkoholloven

Salg av alkohol til mindreårige, berusede eller «håndlangere» er en overtredelse av alkoholloven, og butikken har ansvar for at dette ikke skjer. Vær bevisst ansvaret angående:

  • Falsk eller stjålet legitimasjon
  • Salg av alkohol til synlig berusede personer
  • Når andre kjøper alkohol til mindreårige

OHF Dagligvaregruppen

Vi vet det kan oppstå en del vanskelige situasjoner i forbindelse med dette. Det er ikke alltid lett å bedømme om personen på legitimasjonsbildet ligner på personen i virkeligheten, så lær hva du skal se og spørre etter.
Ofte kommer påvirkede personer inn i butikken og skal kjøpe alkohol. Mange av dem opptrer svært truende ovenfor betjeningen, noe som kan være vanskelig.

Det finnes mange eksempler på at ungdommer står utenfor butikker og spør om noen kan kjøpe alkohol for dem. Slike situasjoner er nesten umulige for betjeningen å oppdage, likevel må butikken ta konsekvensen hvis det blir oppdaget.