Kontroll av ølsalg

Butikkens hjemkommune kontrollerer at lov og forskrifter for omsetning av øl blir fulgt. Dagligvarebutikker har en godkjennelse for omsetning av alkoholholdig drikke, og bevillingshaver plikter å omsette disse varene etter de lover og regler som gjelder. Kommunens ansvar for kontrollen med alkoholomsetning er lovfestet. I Oslo kommune er bevillings- og kontrollmyndighet lagt til Næringsetaten. Når … Fortsett å lese Kontroll av ølsalg