Korona: Kompensasjonsordningen for næringslivet

Del : fbtw

Regjeringens kompensasjonsordning og den digitale søknadsportalen for bedrifter som har hatt vesentlig omsetningstap grunnet korona (covid-19), har vært klar siden april. Ordningen gjelder for mars, april og mai og har søknadsfrist 30. juni.

Ordningen gjelder for:

 • Selskap som er registrert og skattepliktig i Norge
 • Selskap som var registrert senest 1. mars i år.
 • Selskapet må ha ansatte
 • Må ha betalt og oppfylt rapporteringsplikten.
 • Selskapet kan ikke være under konkursbehandling eller avvikling
 • Selskapet må ha omsetningsfall som følge av virusutbrudddet på
  • Minst 20 % i mars 2020
  • Minst 30 % i april og mai 2020
 • Selskapet må ha faste, uunngåelige kostnader

På nettsiden kompensasjonsordning.no finner du relevant informasjon og søknadsskjema. Er du berettiget til kompensasjon? Hvor mye kan du få i tilskudd? Hvem i foretaket kan søke? osv. På siden finnes også god veiledning og mulighet for personlig bistand via telefon.

Før du starter – finn frem nødvendig dokumentasjon. Klikk her for å se hva du trenger: Finn frem dette før du søker

Her kan du lese mer om kompensasjonsordningen

Virksomheter som har vært stengt ned på grunn av statlige tiltak