Korona: Regjeringens tiltak og lokale tilpasninger

Del : fbtw

Regjeringen la i statsråd i dag frem ulike tiltak rettet inn mot å dempe spredningen av pandemien, og å sikre verdiskapingen i næringslivet (Proposisjon 52 S rettet til Stortinget). Det er en rekke ulike tiltak som rettes særlig mot:

  • Luftfarten (passasjeravgift, lufthavnavgifter)
  • Næringslivets behov for enklere permitteringsregler (redusert lønnsplikt for bedriftene, krav til arbeidstidsreduksjon og fjerne ventedager)
  • Muligheter for å hjelpe næringsdrivende gjennom skattereglene (tilbakeføre underskudd fra 2020 og utsatt formuesskatt.

Vi legger vekt på at regjeringen har innrettet sitt arbeid i tre faser, der det overnevnte er i fase 1 (strakstiltak). OHF legger særlig merke til at regjeringen i fase to vil «jobbe med andre konkrete tiltak for bransjer og bedrifter som er hardt rammet av virusutbruddet».

Vi mener at bransjer som handel og servering allerede er hard rammet, og vil i tiden fremover få det stadig vanskeligere. Det er derfor svært viktig at våre medlemmer – store og små – melder inn til oss hvilke vanskeligheter handel og servering i Oslo opplever i denne krisen, slik at vi i fellesskap kan sikre tiltak og løsninger som hjelper oss på både kort og lang sikt.

Meld inn saker på e-post til: admin@ohf.no

Strakstiltak for å dempe de økonomiske virkningene av koronaviruset:

Regjeringens pressemelding