Korona-støtte til næringslivet

Del : fbtw

Regjeringens kompensasjonsordning for næringslivet er klar, og det er nå åpent for å søke om utbetaling av korona-støtte. Ordningen skal gi hjelp til foretak som er økonomisk hardt rammet av korona.

Søknadsportalen for kompensasjonsordningen åpnet lørdag 18. april for foretak som er pålagt å stenge av staten. Fra i dag, mandag 20. april, kan også andre foretak med vesentlig omsetningsfall som følge av koronasituasjonen søke.

På nettsiden kompensasjonsordning.no finner du relevant informasjon og søknadsskjema. Er du berettiget til kompensasjon? Hvor mye kan du få i tilskudd? Hvem i foretaket kan søke? osv. På siden finnes også god veiledning og mulighet for personlig bistand via telefon.

Før du starter – finn frem nødvendig dokumentasjon. Klikk her for å se hva du trenger: Finn frem dette før du søker

Her kan du lese mer om kompensasjonsordningen

Virksomheter som har vært stengt ned på grunn av statlige tiltak