Koronastøtten – bra tiltak, men ingen fulltreffer

Del : fbtw

Etter uker og måneder i dvale, er handel og servering i Osloregionen nå sakte men sikkert i ferd med å åpne opp igjen. Noen kan takke regjeringens kontantstøtteordning for at de fortsatt kan holde hjulene i gang, for andre har ikke dette vært nok.

Ordningen viser også at det for enkelte har vært mer lønnsomt å holde helt stengt, fremfor å holde åpent med redusert drift. En undersøkelse blant OHFs medlemmer viser at ordningen har slått ulikt ut.

– Vi berømmer politikerne for at de så raskt fikk på plass en støtteordning for bedrifter som er blitt rammet av korona og smittevernhensyn, men vi opplever at ordningen ikke har truffet like godt for alle, kommenterer Bjørn Næss, adm.dir. i Oslo Handelsstands Forening.

Han forklarer at foreningens medlemsmasse består av en god miks av dagligvare, faghandel, service og servering. Mens mange innen dagligvare har opplevd rekordomsetning, har særlig de sentrumsnære forretningene opplevd kundetørke, men likevel holdt åpent.

Ser vi bort fra disse dagligvarebutikkene er det likevel mer enn fem av 10 som opplyser at de ikke har hatt omsetningstap som er omfattet av ordningen og kun fire av 10 har så langt søkt om støtte. Av disse opplyser knapt halvparten at ordningen har hjulpet bedriftens økonomi, mens den for tre av 10 bedrifter har vært til stor hjelp.

Treffer skjevt

Det som går igjen er at kontantstøtten treffer skjevt. Dette gjelder særlig bedrifter som har ekspandert siste året og som hadde lav omsetning i mars og april i fjor. Små bedrifter med lav omsetning og relativt høye egenandeler sitter heller ikke igjen med nok penger til å dekke høye og uungåelige faste kostnader.

Flere medlemmer melder også om at det har vært store utfordringer med likviditet, noe som for mange har løst ved å permittere ansatte. Undersøkelsen viser videre at mange næringsdrivende frykter at korona-effekten vil vare i mange måneder og håper at støtteordningen vil fortsette og at permitteringsordningen blir forlenget. Hvis ikke, er det flere som varsler at de kan bli nødt til å gå til oppsigelser.

Store varelagre tynger

– Mange innen faghandel, spesielt innen klær, sko og vesker, sitter på store varelagre som de ikke får solgt i riktig sesong. Samtidig venter de inn nye sesongvarer som skal betales. Dette vil for mange by på store likviditetsutfordringer fremover, fordi mye av reservene er brukt på uungålige faste kostnader i en periode med svært lav omsetning, utdyper Næss.