Korsgata

Del : fbtw

Det er opprettet en ny plan i KGrav i et område der Oslo Handelsstands Forening er interessent.

Kommune: Oslo
Plan ID: 13405
Tittel: Korsgata
Tidsrom: 18.05.2017 – 31.12.2017
Tilbakemeldingsfrist: 09.03.2017

Berørte adresser:

SCHOUS PLASS 8, THORVALD MEYERS GATE 70B, THORVALD MEYERS GATE 81, THORVALD MEYERS GATE 70A, KORSGATA 31B, THORVALD MEYERS GATE 72, RATHKES GATE 1B

Arbeidets art:

Asfaltering
Som berørt interessent har organisasjonen mulighet til å gi merknader til planen dersom brukere er etablert i KGrav.

https://www.gravekoordinering.no

Generelle spørsmål om KGrav kan rettes til support@geomatikk.no

 
Planlegger Firma: Oslo kommune BYM Arbeidsvarsling
Planlegger: Stein H. Johansen
Plan opprettet dato: 17.02.2017 Kontakt tlf
Kontakt e-post: stein.johansen@bym.oslo.kommune.no