Korsgata

Del : fbtw

Det er opprettet en ny plan i KGrav i et område der Oslo Handelsstands Forening er interessent.

Kommune: Oslo
Tittel: Korsgata
Tidsrom: 18.05.2016 – 31.12.2016
Tilbakemeldingsfrist: 17.03.2016

Berørte adresser: KORSGATA 30B, THORVALD MEYERS GATE 81, THORVALD MEYERS GATE 70A, KORSGATA 30A, KORSGATA 32, KORSGATA 29, KORSGATA 31B, KORSGATA 27A, KORSGATA 31A, KORSGATA 27B, KORSGATA 27C, KORSGATA 28B, KORSGATA 24B, KORSGATA 24A, KORSGATA 28, KORSGATA 22A, KORSGATA 25, MARKVEIEN 57, MARKVEIEN 56

Arbeidets art:
Asfaltering

Som berørt interessent har organisasjonen mulighet til å gi merknader til planen dersom brukere er etablert i KGrav.

https://www.gravekoordinering.no

Generelle spørsmål om KGrav kan rettes til support@geomatikk.no

Planlegger Firma Oslo kommune: BYM Arbeidsvarsling
Planlegger: Stein H. Johansen
Plan opprettet dato 26.02.2016
Kontakt e-post: stein.johansen@bym.oslo.kommune.no