KORT FRIST! grunnet utbedring av 11 kV høyspent feil.

Del : fbtw

Det er opprettet en ny plan i KGrav i et område der Oslo Handelsstands Forening er interessent.

 

Kommune: Oslo
Plan ID: 14308
Versjon: 1
Tidsrom: 10.10.2017 – 01.11.2017
Tilbakemeldingsfrist: 05.10.2017

 

 

Berørte adresser:

 

ENEBAKKVEIEN 29

 

 

Arbeidets art:

 

 

Det er feil på 11 kV høyspentkabel som går under jernbanen ved Jordal.
Vi er nødt til å utbedring denne feilen raskt og må grave en grøft på ca 65 meter langs gang og sykkelvei.

 

 

 

Som berørt interessent har organisasjonen mulighet til å gi merknader til planen dersom brukere er etablert i KGrav.

https://www.gravekoordinering.no

Generelle spørsmål om KGrav kan rettes til support@geomatikk.no

 

 

Planlegger Firma: Hafslund Nett
Planlegger: Glenn Egge
Plan opprettet dato: 27.09.2017
Kontakt tlf: 918 18 821
Kontakt e-post: Glenn.egge@hafslund.no