Kort fra politiinspektør Janne Stømner

Del : fbtw

Hvem er Janne Stømner– kort fortalt ?

Jeg er født og oppvokst på Bøler, så jeg kjenner godt til bydelene som Manglerud politistasjon har ansvar for. Utover det er jeg gift med Ronny, og vi er ofte å se i Hemsedal på ski om vinteren, eller fjellet om sommeren. Jeg er veldig glad i jobben min, og stolt av all den gode jobben som gjøres i Oslo politidistrikt.

Hvor lenge har du jobbet på Manglerud Politistasjon?

Jeg har vært her på Manglerud siden 1. september 2012 – det var da jeg begynte som politistasjonssjef. Jeg hadde ikke arbeidet ved denne stasjonen tidligere, men var ansatt ved Grønland politistasjon. Først jobbet jeg over 13 år på voldsavsnittet som etterforsker av «grov vold» og «drap», før jeg ledet etterforsknings-avsnittet i Sentrum i 6 år.

Er det noe som kjennetegner Manglerud PS?

Manglerud politistasjon har i mange år vært godt kjent for å drive et meget godt forebyggende arbeid opp mot barn og ungdom, i samarbeid med alle bydelene våre. Videre er vi en stasjon med meget godt arbeidsmiljø, og et stort ønske om å lykkes i arbeidet vi skal levere ut til publikum.

Hva er du spesielt stolt av på politistasjonen ?

Jeg er veldig stolt av medarbeiderne på stasjonen. De står for et ønske om å levere på jobb og gjøre et best mulig arbeid for publikum. Til tross for at vi er den stasjonen i Oslo politidistrikt med færrest antall medarbeidere, opplever jeg at det jobbes utrolig bra og jeg blir like stolt hver gang vi får skryt og hyggelige tilbakemeldinger på jobben som gjøres.

NC18

Politiinspektør og stasjonssjef Janne Stømner. Foto: Politiet

Er det noe som har forandret seg siden begynte på Manglerud ?

Jeg må trekke frem fagområdet hatkriminalitet. Vi har startet opp den eneste gruppen i Norge som har dedikert fokus på dette området, og derfor opparbeidet oss en unik kompetanse innen fagområdet. Dette har vi blant annet gjort ved å knytte gode kontakter mellom ulike grupper og samarbeidende etater. Vi har bygget kunnskap også innad i distriktet, ført saker for retten og bidratt til et nettbasert studium for Politihøgskolen. Ellers står vi jo nå overfor et stor reform med mange endringer for distriktet. Dette blir utrolig spennende og er nok noe vi kommer til å jobbe mye med i 2017 og 2018 – før en ny organisasjon har satt seg.

Noen trender du vil trekke frem?

Vi ser jo at Oslo by er blitt en global og spennende by, og at trender innen kriminaliteten som skjer andre steder i Europa og verden også når oss. Dette gir både samfunnet og oss i politietaten nye utfordringer hele tiden. Vi må følge med på den raske utvikling, fange opp nye trender og områder for kriminaliteten. Kort kan jeg jo nevne at internett og sosiale medier er typiske utfordringer vi hele tiden må jobbe både mer og bedre mot.

Hva ønsker du av handelen?

Ja, her er det viktig med et godt samarbeid. Vi har ulike utfordringer med kriminaliteten innen dette området, og er helt avhengige av at vi kan dele kunnskap, erfaringer og informasjon slik at de rette tiltakene for å stoppe kriminaliteten kan bli iverksatt. Anmeld alt alltid, det er kun slik vi får kunnskap om hva som skjer. Blir ikke forholdet anmeldt, vet ikke at det har skjedd noe straffbart, og kan heller ikke sette inn tiltak.

Har du noe spesielt du vil si til politikerne våre?

At det gjøres så utrolig mye godt arbeid fra ulike aktører i Oslo by. Det er viktig at dette fortsetter og det er viktig at vi fortsetter å utvikle oss. Mange utfordringer klarer ikke en etat eller organisasjon å løse alene – det må gjøres på ulike felles arenaer. Det er viktig at politikere støtter opp om slikt arbeid og er med på å legge til rette for dette, der det er nødvendig.

Er det sant at vi har «svenske tilstander« i Oslo ?

Nei, dersom man med «svenske tilstander» tenker på utfordringene i Stockholm (Rinkeby) og » no-go-zones» så har vi ikke det i Oslo. Vi har ingen steder eller områder hvor politiet ikke tør å kjøre inn, eller oppholde seg.

Hvordan kan vi som samfunn unngå at det blir «svenske tilstander» i Manglerud politidistrikt?

Nå er tilstandene i Sverige en bred og stor utfordring hvor det er mange ulike momenter som spiller inn, og som ligger til grunn for at tilstandene har blitt slik de er. Men at vi som by må fortsette å jobbe sammen på ulike arenaer, er nok noe av det viktigste – også for fremtiden. Vi må jobbe for en videre god integrering, at ungdommen vår fullfører skole og får muligheter for videre arbeid. Vi må jobbe for et godt mangfold, og hvis ungdommen gjør kriminelle handlinger eller annet vi blir bekymret for – skal vi fortsette slik vi gjør i dag: vi kaller dem inn til bekymringsamtale med foreldre. Deretter skal vi fortsette å være tett på og tilstede for ungdommen, og selvsagt publikum. Publikum skal være vant til å se politiet i hverdagen – vi skal ikke bli en etat som bare kommer når noe har skjedd – og i verste fall kun når noe «galt» har skjedd.