Kraftfulle tiltak for å sikre handel, servering og arbeidsplasser!

Del : fbtw

Oslo Handelsstands Forenings medlemmer i handel, servering og tjenester trenger hjelp fra Oslos politiske ledelse for å håndere den pågående korona-situasjonen. Vi har derfor sendt et brev til byrådsleder Raymond Johansen og ordfører Marianne Borgen, med krav om tiltak og oppfølging av bransjene:

Handel, servering og korona

Det er full krise i Oslos handel- og serveringsnæring. Koronavirus (Covid-19) har stanset praktisk talt all handel og servering, med unntak av apotek, dagligvare og netthandel.

Oslo møter nå risikoen for at når viruset er bekjempet, står Oslo sentrum og ulike markedsplasser igjen som branntomter – med mørke 1. etasjer, ingen arbeidsplasser i våre næringer og stans av byliv.

Oslo Handelsstands Forening har tradisjon for å tale med ettertanke og rolig stemme, men situasjonen vi nå befinner oss i gjør at vi må alarmere!

Byrådet har gjennom NTB uttrykt at de fra regjeringen forventer at landet stiller opp for hoteller, restauranter og varehandel. Det gleder oss at byrådsleder utviser denne omtanke, og vi vil her bidra med å tydeliggjøre for byrådet hva det MÅ gjøre lokalt for å hjelpe våre bransjer:

• Fjerne eiendomsskatt på næring for 2020
• Gratis gategrunnleie på fortau/gater utenfor egen virksomhet i 2020
• Fjerne serveringsavgifter (alkohol o.a.) for restauranter mv. for 2020
• Styrke lørdagshandel i Oslo ved å samarbeide om gratis/rimelige parkeringshusbruk på lørdager
• Gratis kollektivtransport for alle fra dagen fra da nåværende “portforbud» oppheves og tre måneder frem i tid

Disse tiltakene er innenfor kommunens handlingsrom og vil vise at byens politiske ledelse faktisk kommer våre næringer og markedsplasser i møte. Vi regner med at staten og finansnæringen vil komme våre bedrifter nokså raskt til hjelp i deres behov for likviditet og arbeidsrettslige regler (permisjonsregler). Våre krav til kommunen dreier seg om at vi snarest mulig må få på plass en velfungerende markedsplass etter krisen – og det bør også være byrådets prioritering!

Vi avslutter med statsministerens ord fra pressekonferansen søndag 15. mars:

«Brems av viruset er brems av næringslivet!»

OHF oppfordrer både kommunen og alle andre til å være med på å skru på motoren igjen raskest mulig!

OSLO HANDELSSTANDS FORENING