Kraftig vekst i netthandelen

Del : fbtw

I 2018 handlet nordmenn for hele 60 milliarder kroner i utenlandske nettbutikker. Samtidig la vi igjen 68 milliarder kroner i norske nettbutikker. Når det gjelder utenlandshandelen, fordeler denne seg med 23 milliarder kroner på varer og 37 milliarder kroner på tjenester.

Tallene kommer frem i en ny rapport fra SSB «På nett med betalingskort over landegrensene», der de har sett på utviklingen i nordmenns netthandel i utlandet fra 2010 til 2018. Rapporten er utarbeidet på oppdrag fra Nærings- og fiskeridepartementet og Finansdepartementet.

– Vi ser at tallene er basert på kjøp gjort med betalingskort, men ikke kjøp ved bruk av for eksempel PayPal eller Klarna, noe som betyr at vi nok legger igjen enda mer penger på netthandel generelt, også i utlandet, kommenterer leder i OHF, Bjørn Næss.

Viktig avvikling av 350-grensen

Siden 2014 har antall kjøp av varer over nett i utlandet økt mer enn kjøp av tjenester, men verdien på gjennomsnittskjøpet er blitt lavere. I 2018 var gjennomsnittet henholdsvis 274 kroner og 653 kroner for varer og tjenester, mot 556 kroner og 646 kroner i 2010.

– Det er ikke særlig overraskende at gjennomsnittskjøp for varer krøp under 350 kroner etter at vi i 2015 fikk tollfritak innen 350-grensen, sier Næss og hevder at man ikke trenger å være rakettforsker for å spå at avvikling av 350-grensen nå vil føre til stagnasjon i utenlandshandelen.

På vegne av alle som driver innen handel er han veldig glad for at denne tollfrie 350-grensen er borte, men er redd for hvordan den tollfrie 3000-kroners grensen på tekstil vil slå ut. Næss etterlyser konkurransedyktige rammebetingelser også fordi som driver innen klær og tekstil!

– Det er ikke særlig overraskende at gjennomsnittskjøp for varer krøp under 350 kroner etter at vi i 2015 fikk tollfritak innen 350-grensen, sier Næss og hevder at man ikke trenger å være rakettforsker for å spå at avvikling av 350-grensen nå vil føre til stagnasjon i utenlandshandelen.

Bjørn Næss, adm.dir. OHF

Betaler reiser med kort

Tallene fra SSB viser videre at vi i perioden 2010-2018 brukte mest penger på kjøp av tjenester i utlandet. Det er spesielt tjenester knyttet til reisevirksomhet som skiller seg ut, og i 2018 kjøpte vi flyreiser og annen transport over landegrensene for totalt 17 milliarder kroner.

Populære strømmetjenester

Etterspørselen etter digitale varer og tjenester har økt betydelig, spesielt siden 2014. Det ble tilsammen registrert 44 millioner kjøp for til sammen 5,7 milliarder kroner av digitale varer og tjenester på nettsteder som iTunes, Spotify, Netflix med flere i 2018.

Les mer på ssb.no, hvor du også kan laste ned hele rapporten: https://bit.ly/2Orjpdt