Mens vi ser positive tall for kjøpesentrene rundt omkring i landet, er situasjonen en helt annen for Oslo sentrum. Det blir trøblete å drive lønnsomt når omsetningen innenfor Ring 1 ble redusert med godt over 20 prosent og serveringsnæringen mistet 4 av 10 kunder sammenlignet med august i fjor.

Det har vært mange utfordringer for handel og servering under korona-tiden, med nedstenging, permitteringer, usikkerhet og kraftig reduksjon i kundetrafikk og omsetning. April og mai var krisemåneder for det meste av næringslivet, og rammet handel og servering i Oslo spesielt hardt.

Gode sommer-tall

Vi fikk et vendepunkt i juni og juli med norgesferie og stengte grenser. For Norge totalt ble det rapportert 12,5 prosent vekst for kjøpesentrenes sommerhandel. (Kvarud Analyse). Media meldte om kjøpefest med vekst i enkelte landsdeler og kategorier på over 20 prosent, og vi fikk inntrykk av at det tapte i april og mai ble tatt igjen. Samlede tall for kjøpesentrene i Norge viste pr. august en vekst på 2,5 prosent fra i fjor.

Oslo skiller seg ut

Betyr dette at handel og servering i Oslo er friskmeldt?

– Nei, disse tallene gjelder dessverre ikke for Oslo, forteller Bjørn Næss, adm. dir. i Oslo Handelsstands Forening. August ble en krisemåned, og tallene akkumulert fra januar til august er i henhold til Kvarud Analyse ned med hele 3,7 prosent sammenlignet med samme periode i 2019.

Tallene inneholder nyanser og varier i forhold til type senter og ulike varekategorier. Generelt har det vært best utvikling for bydels- og lokalsentrene utenfor sentrum, der folk bor. I tillegg ser vi at vinnerne er hus og hjem, store faghandelsbutikker og dagligvare.

– Handel og servering i sentrum har det veldig tungt. Innenfor Ring 1, var det i august en omsetningsnedgang på 23,6 prosent, og det er spesielt servering og klær/sko som trekker dette ned, fortsetter Næss.

Han forklarer at Oslo sentrum er overrepresentert i disse bransjene. Total varehandel innenfor Ring 1 utgjør ca. 17 prosent av Oslo-omsetningen, mens tilsvarende andel for klær/sko er ca. 46 prosent (Osloanalysen 2019).

– Serveringsnæringen i Oslo har mistet nesten 4 av 10 kunder i august i forhold til i fjor, fortsetter Næss.

Dette skyldes selvfølgelig at kapasiteten er kraftig redusert som følge av smittvernsreglene og avstand mellom bordene, men også at det er mye færre mennesker som ferdes i byen enn normalt. At mange fortsatt er på hjemmekontor er en viktig grunn til dette.

For handel og servering utenfor sentrum har det vært langt bedre, med en vekst på 5,6 prosent. Det er spesielt bransjene hus og hjem, store faghandelsbutikker og dagligvarer trekker opp, og disse er i stor grad lokalisert utenfor sentrum.

Noe må gjøres!

Handel og servering i Oslo sentrum kan ikke på sikt leve med en slik nedgang!

Oslo Handelsstands Forening fremmet en rekke forslag til Byrådslederen gjennom Re:start 2020 i våres.

På kort sikt er det viktig å komme så raskt som mulig tilbake til en normalsituasjon med kontorarbeidsplasser og kollektivtransport, samt kulturtilbud i byen.

– Vi har blant annet bedt Byrådet om en midlertidig håndsrekning med gratis kollektivtransport, gratis bomring og gratis parkering inntil 3 timer, hverdager etter kl. 17.00 og lørdager, sier Bjørn Næss, og legger til at byer som Fredrikstad og Drammen allerede har gjort dette med suksess.