Kroner før og nå

Del : fbtw

Men hva med priser før og nå? Siden det nå kan bli aktuelt å tillate salg av vin i dagligvareforretningene, er vinprisen et nærliggende eksempel. I tiden rundt forrige århundreskiftet var vin en stor og lønnsom vareartikkel i Oslos kolonialbutikker. Prisen for en «standardvin» lå på kroner 1-1.50. Det tilsvarer 60-90 kroner i dag.

Prisene er i realiteten ikke så forskjellige, ettersom man får kjøpt drikkbar vin for 60-90 kroner. Der er fallet i kronens verdi over tid som lurer oss. Relativt sett er vinprisen omtrent den samme som i 1900, mens kronen er bare verdt 1/60 del av hva den var i 1900.

I dag har vi nesten ikke inflasjon og tenker ikke mye på det, men «dyrtiden» under og etter 1. verdenskrig, samt inflasjonsgaloppen på 70- og 80-tallet gjorde kraftige innhugg i pengenes verdi.

Kanskje ikke alt er blitt så mye dyrere, men pengene er blitt billigere! Det betyr at det i disse dager er 138 år siden norsk økonomi tok første skritt inn i moderne tid. Spesidaler, skilling ort, alen, fot og tommer ble borte, og i stedet kom kroner, øre, meter og centimeter.

I realiteten etablerte man samtidig en skandinavisk valutaunion som skulle vare fram til 1920-årene. Da ble det slått hull i den norske skillemynten for å markere at den ikke lenger var gangbar i Sverige og Danmark. Nasjonaløkonomien hadde tvunget Norge til å redusere innholdet av edelmetall i sine mynter. Hullet i kronene var et «fattigmansstempel» som er beholdt til i dag, selv om Norge for tiden ikke er påtrengende fattig.

<!–

Mvh

//–>