Kulturminner og kommersialisme

Del : fbtw

? Vi skal ivareta kulturminner og har et langsiktig perspektiv. Tålegrensen
varierer fra sak til sak. Når vi jobber med gårdeiere handler det ofte om
endringer av bygninger, fortau og gatebelegning. Dessverre tenker mange for
snevert og bryr seg for lite om nabogårdene eller strøket gården ligger i, sier
hun.

Wilberg understreker at byantikvaren ikke er
motstander av kommersielle virksomheter og lønnsom drift, selv om ikke all
modernisering i så måte ønskes velkommen. Hun håper flere får opp øynene for at
kulturminnekvaliteter kan bidra til økt inntjening i seg selv.

? Det er ingen som drar ut til drabantbyene når de besøker Stockholm. Hva er
det folk oppsøker? Jo, Gamla Stan. Men det betinger selvfølgelig at området har
åpne fasader og aktivitet, hvor handel spiller en avgjørende rolle. Vi kan ikke
si det samme om Kvadraturen ennå.

Byantikvaren mener gårdeiere og butikkdrivere kan ta
noen grep for å gjøre seg mer attraktive.
? Fasadene bør henvende seg mer mot publikum. Det betyr ikke nødvendigvis å
skjære vinduer til gatenivå, men bruke mindre folie, frostet glass og gardiner,
og ikke vise baksiden av butikkens innredning.

Videre vil hun at eiere og drivere skal rydde opp og sørge
for at skilt, persienner, dører og lignende er festet skikkelig og fine å se
på.
? I tillegg synes jeg at vinduene bør brukes til å eksponere varer i langt
større grad enn i dag. Det er viktig å invitere til byliv på gateplan. Merk deg
hvor inviterende alle hjørner i Karl Johans gate er. Du ser at du får kjøpt
noe, sier Wilberg.

Les hele saken i marsutgaven av Oslo Handel