Kværnerveien – Ny bomstasjon

Del : fbtw

Det er opprettet en ny plan i KGrav i et område der Oslo Handelsstands Forening er interessent.

 

Kommune: Oslo
Plan ID: 14999
Tittel: Kværnerveien – Ny bomstasjon
Tidsrom: 01.06.2018 – 01.03.2019
Tilbakemeldingsfrist: 11.05.2018

 

Berørte adresser:

 

 

 

Arbeidets art:

Etablering av bomstasjon, tilførsel strøm

 

Som berørt interessent har organisasjonen mulighet til å gi merknader til planen dersom brukere er etablert i KGrav.

https://www.gravekoordinering.no

Generelle spørsmål om KGrav kan rettes til support@geomatikk.no

 

 

 

Planlegger Firma: Statens Vegvesen
Planlegger: Øystein Tandberg
Plan opprettet dato: 11.04.2018
Kontakt tlf: 911 39 536
Kontakt e-post: oystta@vegvesen.no