Fra kontorgarasje til parkering for besøkende til Oslo sentrum

Del : fbtw

Ladegarasjen ved Kontraskjæret må gjøres om til to timersparkering! Her er det idag mulighet for å parkere gratis, i ti timer om gangen, noe de som arbeider i nærheten selvfølgelig gjerne benytter seg av. Vi mener disse plassene må frigjøres til besøkende og kunder i bydelen, slik at vi får mer gjennomstrømning av folk som skaper et levende byliv i dette området.

Vi har begynt å se virkningene av tiltakene i Bilfritt byliv initiativet, som er ment å skape mere byliv i gatene i sentrum. Effekten for mindre virksomheter har vært påtagelig. I de berørte gatene i sentrum forteller alle virksomhetene vi har snakket med, at butikkene har blitt vanskeligere tilgjengelige, og at det er færre kunder som kommer innom.

Den utmerkede ladegarasjen Akershus Parkeringshus, under Kontraskjæret, åpnet i juli 2017, og er for mange en godt bevart hemmelighet. Her kan ladbare motorvogner stå gratis, i opptil 10 timer! Ladbare motorvogner inkluderer da også hybridbilder. Plassene i dette parkeringshuset er som oftest opptatt fra tidlige morgentimer til sent på ettermiddagen. Vår antagelse er at dette i stor grad er biler som brukes til kjøring til og fra jobb, og som hele dagen opptar en gratis ladeplass som kunne vært brukt av sårt tiltrengte besøkende som kunne skape et mer aktivt liv på dagtid i bydelen.

Dette anlegget bør ha korttidsparkering, med skilting og god fotgjengerløsning fra anlegget til sentrums handleområder.

Vi må få tiltak på plass nå

– Handelsnæringen etterlyser tiltak som motvirker den negative effekten av å fjerne parkeringsplasser, stenge av gater for biler, og øke bompenger. Belysning utenom hovedgatene, som oppleves som mørke og folketomme, og flere korttids parkeringsplasser for el-biler er nevnt. Sistnevnte for at de få el-bil ladestasjonene som finnes i sentrum, ikke alltid skal okkuperes av noen som står der hele dagen, og som kun bruker området til å gå til og fra jobb, sier Jon Anders Henriksen, næringspolitisk sjef i Oslo Handelsstands Forening.

– Oslo Handelsstands Forening foreslår at alle de 85 ladeplassene i Akershus Parkeringshus gjøres om til 2 timers parkering. Da vil ladestasjonene kunne benyttes av folk som har ærender i området. Det haster med å få på plass noen tiltak som ivaretar de enkeltstående butikkene her! Gjør bilfritt byliv områdene mer tilgjengelige, få på plass reelle alternativer for transport og skap mer gjennomstrømning av folk, er oppfordringen fra Henriksen til Oslo Kommune.

Denne endringen i bruken av parkeringsanlegget vil danne et forbilde for andre, private parkeringsanlegg i Oslo, som igjen vil kunne ha avgjørende betydning for utvikling av bilfrie gater i sentrum.

 

Les mer om virkningene for mindre virksomheter her:

Oversikt over alle ladestasjoner i Oslo