Lav kjøpesentervekst

Del : fbtw

Oppgangen i kjøpesentrene lar vente på seg. Heller ikke i februar tok handelen seg opp, viser tall fra 220 norske kjøpesentre i Kvarud Analyse.

Omsetningen økte bare med 1,4 prosent til snaue 9 milliarder kroner fra februar i fjor til februar i år. Omsetningen per handledag var i februar 3 prosent mindre enn i januar.

Tar vi hensyn til prisstigningen har det vært svak volumnedgang i februar. Flere sentre er i en om- og utbyggingsfase. Minst vekst hadde kjøpesentrene på Østlandet som bare økte omsetningen med 0,3 prosent.

Været har også påvirket omsetningen. Februar i år har vært den nest varmeste siden 1900. I nord var det lite nedbør, mens det mange steder i Sør-Norge ble satt nedbørsrekorder.
Størst negativt utslag har mildværet i februar fått på salget av klær og sko. Butikkene innen hus og hjem økte omsetningen mest.
Fra november 2013 til og med januar 2014 har omsetningen i kjøpesentrene økt med 1,5 prosent, mot 2,5 prosent for detaljhandelen i alt.