Lave strømpriser gir mer sparing

Del : fbtw

Strømprisene har stupt i vinter. Fire av ti sier de vil spare pengene. I tillegg sier 15 prosent at de vil bruke pengene på bolig og lånekostnader.

Litt overraskende sier hele fjorten prosent at de vil bruke mer penger på dagligvarer, og her skiller særlig de yngste gruppene seg ut. I aldersgruppen 18 til 34 år sier hele en av fire at de vil bruke mer penger på mat.

Dette kommer frem i en undersøkelse gjennomført av Respons Analyse på oppdrag for Oslo Handelsstands Forening (OHF).

– Når vi tidligere har fått høye strømutgifter som en forklaring på hvorfor detaljhandelen går ned, syntes vi det var interessant å sjekke om forbruket nå skal opp, siden vi har hatt så lave strømpriser i vinter, sier adm. dir. Bjørn Næss i OHF.

Det kommer også frem at de eldste er mer fornuftige enn de yngre og sparer mest. Videre at de yngre vil bruke mer av de sparte strømpengene på personlig forbruk. Undersøkelsen tyder likevel ikke på at det er de sparte strømprisene alene som vil løfte handelen i tiden fremover. Kles- og sko butikkene ser likevel ut til å kunne glede seg mest.

Mange vil reise

I undersøkelsen svarer 17 prosent at de ønsker å bruke mer penger på ferie og reiser. Også her er det de yngste gruppene som vil bruke mest av det de får til overs.

– Vi gjennomførte undersøkelsen fra 20. til 28. februar og før reiserestriksjoner knyttet til corona-viruset ble et brennaktuelt tema. Dette ser ut til å være en situasjon som vil vedvare, så i år vil nok mange velge å bruke pengene på annen måte, resonnerer Næss.

Billigere strøm?

Hva som styrer forbruket vårt, er nok veldig variabelt. Det er likevel et tankekors at hele 13 prosent ikke engang var klar over at vi i år har vesentlig billigere strøm enn i fjor. Det er verdt å merke seg neste gang det er strømprisene som får skylden for lav vekst i varehandelen, avslutter Næss.