Bjørn Næss

Ny leder på plass

Del : fbtw

_

– Det føltes helt riktig å bli med på laget som skal ta Oslo Handelsstands Forening videre. Ringen er på en måte sluttet fra min første sommerjobb, i butikk, nettopp på Karl Johan hvor Oslo Handelsstands Forening har holdt til siden 1841, sier Bjørn Næss.

– Vi er stolte og glade for å ha fått med oss Bjørn Næss i arbeidet med å videreutvikle og fornye OHF. Våre medlemmer står overfor store utfordringer fremover. Med bakgrunn som siviløkonom og med bred erfaring fra handel, samt hans næringspolitiske arbeid i NHO, er vi sikre på at OHF er i trygge hender, sier styreleder i OHF, Christian Hoel.

Bjørn har brukt de par første ukene på å bli kjent med de ansatte på kontoret, og har også så smått begynt prosessen med å møte og bli kjent med medlemmene våre, de egentlige arbeidsgiverne i OHF.

Vi har møtt en leder som møter oss med «store ører og liten munn» for å bruke hans egne ord, og det er også intensjonen hans i startfasen, å være lydhør både ovenfor de ansatte og medlemmenes tanker om hva de ønsker at OHF skal være fremover.

Hva er det du ser som de største utfordringene innen handel i dag, og hvordan skal OHF møte endringene i tiden?
– Endrede forutsetninger av ulik art gjør at handelen må tenke nytt, og vi skal være en nær og nyttig partner for medlemmene. Både der vi kan påvirke, og i de endringene som gjør at vi må tilpasse og endre oss.

En av de siste sakene Næss jobbet med i NHO Handel var i det offentlige utvalget som så på om alle butikker skal ha lov å ha åpent på søndager. Engasjementet for denne, og alle andre saker som angår handelen, tar han med seg over i OHF, der han vil fortsette å lytte til medlemmene og bringe budskapet videre i politikken.

Bjørn er en ekte Oslogutt, oppvokst på Nordstrand, hvor han også hadde nær kontakt med marka, og blant annet hoppet langt på ski. Bjørn bor fortsatt på Nordstrand sammen sin kone Gerd som han har vært gift med i over 25 år. De tre barna har forlatt redet for å studere
– Det er fint når de kommer hjem på besøk og tilsvarende fint når de drar etter et par ukers julebesøk, sier Bjørn litt spøkefullt.

Bjørn og Gerd bruker den nyvunnede friheten til blant annet å reise, og før jul gikk turen til Cuba.
– Jeg er ikke så glad i å sitte hjemme og lese bøker, jeg vil gjerne oppleve ting selv, sier Bjørn. Det er å reise ut i verden er berikende på mange måter, og gir nye perspektiver på det man driver med til daglig.

På spørsmålet om hva som er hans mest overraskende egenskap sier Næss;
– Jeg er ikke opptatt å av å overraske, jeg ønsker å være forutsigbar, ha langsiktige mål, og nå dem.

Ikke et overraskende svar fra en mann som liker å bruke fritiden sin til å møysommelig klatre opp fjellsider, sørover i Europa og i hjemligere trakter.

Vi gleder oss til å bli enda bedre kjent med Bjørn Næss!

Bjørn Næss

Bjørn Næss vet forskjell på epler og pærer – og appelsiner!

 

Foto: Beathe Shieldrop

Her finner du pressebilder av alle ansatte i OHF.