Levende by – hele året!

Del : fbtw

Gehl Architects mener årsaken til forskjellen er mange aktiviteter i sommermånedene og bare et fåtall om vinteren.

At aktivitetene ikke er spredd bedre ut over hele året, handler nok mer om erfaringer enn mangel på viten. Ustabilt vær på høsten og vinteren har ført til at kulturarrangement må avlyses.

Det som er viktigere for å skape levende byrom i vinterhalvåret, tror jeg er ønsket om å bevege seg tørrskodd uten fare for å fryse eller bli våt.

Når nordmenn ikke er på trening eller i turmodus, så ønsker vi at klimaet på handleturen eller kafébesøket skal være behagelig – hele året. Tenk deg glasstak over Kirkegata eller Torggata for eksempel?

Flere politikere har tatt til ordet for at Kirkegata bør bli gågate. Dersom så skulle skje, er det viktig at gaten formes til formålet. En utfordring er at det ikke finnes nok beveggrunner til å flytte seg helt mot sjøsiden.

I utgangspunktet er Kirkegata en naturlig streng fra Markveien på Grünerløkka til Akershus festning via sentrum, men noe må gjøres i den sørlige delen av gaten for å få et levende byrom. Det er ikke nok aktivitet der per i dag.

Trikketraseen i Prinsens gate kan bidra til mer liv i Kvadraturens østlige del mot Karl Johans gate. Kvadraturens vestside er avhengig av å bli fylt med innhold som gjør det naturlig for folk å bevege seg inn i dette området.

Festningsområdet bør åpnes helt opp og få et innhold som har interesse hele året, for eksempel restauranter, gallerier, kino, butikker og parkeringshus.

Videre bør parkanlegget sør for Grev Wedels plass åpnes opp som et rekreasjonsområde for byens befolkning. Dette er en ukjent perle som forsvaret ikke trenger å legge beslag på.

Disse innspillene er velkjente for kommunen. Oslo må ta høyde for klimaet i byutviklingen, og konstruksjoner som ikke ødelegger arkitekturen og skaper varige sår, bør kunne brukes for å sette tak over enkelte gatestrekninger.

Å skape vitale byrom, hvor mennesker ønsker å bevege seg, er vanskeligere enn man tror. For å lykkes med en levende by – hele året, trenger vi handlingsorienterte politikere og innovative byutviklere som ønsker å vitalisere sentrum videre.

Med denne oppfordringen ønsker jeg våre politikere og samarbeidspartnere en riktig god sommer, og ser fram til videre planarbeid til høsten.

Bylivsundersøkelsen ferdig

Illustrasjon: OHF/Hille Melbye arkitekter