Lokalene

Del : fbtw

På begynnelsen av 1800-tallet var hele kvartalet, hvor blant annet OHF holder til i dag, en hage som tilhørte statsråd Marcus Gjøe Rosenkrantz. Da Rosenkrantz døde i 1838, gikk eiendommen over til maleren Bendix Holm som lot byens første ordfører og grosserer Andreas Tofte, bygge et hus i 1848 på samme tomt som OHF nå har sine lokaler.

Toftes to svigersønner: grosserer og rittmester Thorvald Meyer og Stener Rosenberg overtok huseti 1852, og førstnevnte overtok i sin helhet i 1857. Ti år senere brant det opprinnelige huset ned, og Meyer førte opp et nytt, herskapelig hus samme sted. Han bodde i det nye huset med sin familie og hadde kontorer i 1. etasje. Det sies at det ble utfoldet stor selskapelighet.

Meyer døde i 1908, og Oslo Handelsstands Forening (OHF) kjøpte eiendommen i 1910. OHF bygde om, slik at det skulle være egnet for foreningens arbeid og det ferdige bygget ble innviet 11. februar 1912 med H.M. Kong Haakon VII til stede på banketten.

Huset ble holdt uforandret til tyskerne okkuperte det i mai 1940. Da ble det gjort om til klubblokaler for høyere offiserer og inngangspartiet i sin nåværende form stammer fra den tyske okkupasjonen. OHF overtok eiendommen igjen i 1946.
I 1974 ble gården omdannet til A/S Handelens Hus, og OHF har salene Kristiania og Heftye, samt sin kontorfløy i Karl Johans gate 37 A.